چالش حفظ شعر

همین حالا به چی فکر می کنی؟ چه احساس داری؟ چی دوست داری بگی؟
از جایی کپی نکن! از خودت بگو. از خودت بنویس.

تعداد حروف باقیمانده: 300
احسان .ش نوشته است:

من دوست دارم یک شعری پیدا کنم. واسه کسی که خواستم باش ازدواج کنم ولی او مرا تنها گذاشت و رفت

۱۳۹۹/۸/۹ ۲۰:۲۹
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم