گوهرهای کهن
وحشی بافقی رودکی ناصرخسرو منوچهری دامغانی فرخی سیستانی خاقانی مسعود سعد سلمان انوری اوحدی مراغه‌ای خواجوی کرمانی فخرالدین عراقی صائب تبریزی محمود شبستری جامی هاتف اصفهانی ابوسعید ابوالخیر باباطاهر عریان همدانی محتشم کاشانی شیخ بهایی سیف فرغانی فروغی بسطامی عبید زاکانی امیرخسرو دهلوی رشحه عبدالواسع جبلی فخرالدین اسعد گرگانی فیض کاشانی سلمان ساوجی بیدل دهلوی قاآنی شیرازی کسایی مروزی عرفی شیرازی رضی‌الدین آرتیمانی نصرالله منشی هلالی جغتایی شاه نعمت‌الله ولی اسدی توسی هجویری مهستی گنجوی شاطرعباس صبوحی باباافضل کاشانی ابن حسام خوسفی رشیدالدین وطواط عمان سامانی رشیدالدین میبدی فایز دشتی عنصری بلخی ازرقی هروی امیر معزی حکیم نزاری سعدالدین وراوینی کمال‌الدین اسماعیل ظهیرالدین فاریابی عبدالقادر گیلانی قدسی مشهدی خواجه عبدالله انصاری کمال خجندی همام تبریزی حزین لاهیجی غبار همدانی شمس مغربی نیر تبریزی عنصرالمعالی ابراهیم شاهدی دده مغلوی نظامی عروضی جلال عضد قصاب کاشانی حسین خوارزمی ملا مسیح پانی پتی ملا هادی سبزواری سلطان ولد افسرالملوک عاملی رضاقلی خان هدایت وحدت کرمانشاهی عین‌القضات همدانی عبادی مروزی محمد بن منور اسیری لاهیجی قائم مقام فراهانی حسینی غوری هروی کلیم کاشانی شاه اسماعیل صفوی ( خطایی ) ابوعلی عثمانی نجم‌الدین رازی امیرشاهی سبزواری ابن یمین فَرومَدی جمال‌الدین عبدالرزاق صفای اصفهانی سلطان باهو عثمان مختاری مولانا خالد نقشبندی ابوالفرج رونی نوعی خبوشانی دقیقی محیط قمی ابوالحسن فراهانی بابافغانی امامی هروی اوحدالدین کرمانی خیالی بخارایی آشفتهٔ شیرازی سلیم تهرانی جویای تبریزی اهلی شیرازی غالب دهلوی عیوقی عسجدی سرایندهٔ فرامرزنامه ایرانشان سعیدا قاسم انوار اسیر شهرستانی حیدر شیرازی ملا احمد نراقی سلیمی جرونی سحاب اصفهانی عمعق بخاری جهان ملک خاتون طبیب اصفهانی میرزا آقاخان کرمانی مجیرالدین بیلقانی فلکی شروانی قطران تبریزی اثیر اخسیکتی سید حسن غزنوی فضولی نسیمی ادیب الممالک آذر بیگدلی نشاط اصفهانی طغرل احراری امیرعلیشیر نوایی مجد همگر مشتاق اصفهانی الهامی کرمانشاهی ادیب صابر نظیری نیشابوری واعظ قزوینی محمد کوسج غزالی خواجه نصیرالدین طوسی حمیدالدین بلخی زرتشت
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام