چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن
عليرضا مختارپور ۳۸۹۲ امتیاز
خرقه پوش ۳۷۸ امتیاز
سمیرا امینی ۳۵۵ امتیاز
Morteza Toosi ۳۱۹ امتیاز
محیا صفری ۱۱۶ امتیاز
کاپوبند ۱۱۰ امتیاز
شادی فروغی ۶۵ امتیاز
shabi ۶۳ امتیاز
Ash ۶۲ امتیاز
Amir Ahvazi ۶۱ امتیاز
حسین روحی ۶۱ امتیاز
سودابه مهیجی ۶۱ امتیاز
سحر یوسفی ۶۰ امتیاز
امير اصفهاني ۶۰ امتیاز
محمد ۶۰ امتیاز
shahnaz eidivandi ۶۰ امتیاز
Fatima ۶۰ امتیاز
رضا مدملیل ۶۰ امتیاز
ف.الف ۶۰ امتیاز
ترانه کرانی ۶۰ امتیاز
مهدی فاضلی ۵۷ امتیاز
مهفام درویش ۳۳ امتیاز
ز.ق ۳۲ امتیاز
Mohamad_kd ۲۶ امتیاز
ونگهاپره ۲۳ امتیاز
خورشید ۲۱ امتیاز
Arezoo ۲۱ امتیاز
پری سا ۲۱ امتیاز
مریم ۲۱ امتیاز
یهدی بحرینی ۲۰ امتیاز
برمک ۲۰ امتیاز
رعنا امرایی ۱۹ امتیاز
Hadi ۱۹ امتیاز
مهدی اسدی ۱۹ امتیاز
محمد رودکی ۱۹ امتیاز
زهرامحمدی ۱۹ امتیاز
Reza amin ۱۹ امتیاز
فاطمه فراهانی ۱۹ امتیاز
میلاد دلزنده ۱۸ امتیاز
محدثه ۱۸ امتیاز
زهرا ۱۸ امتیاز
حامد وفایی ۱۸ امتیاز
نازنین ۱۸ امتیاز
محمد ۱۸ امتیاز
زهرا ۱۸ امتیاز
امیر هادی ۱۷ امتیاز
بنسینا ۱۷ امتیاز
SEYEDJAVAD ۱۷ امتیاز
Touba ۱۶ امتیاز
Animated Hell ۱۶ امتیاز
elli ۱۶ امتیاز
حسین صناعتی ۱۶ امتیاز
سحر ثانی ۱۶ امتیاز
مهرداد پارسه ۱۶ امتیاز
شاهرخ حیدری ۱۶ امتیاز
Aboobakr‌ ۱۶ امتیاز
سعید پشتوان ۱۵ امتیاز
Atena.safarkhani ۱۵ امتیاز
sepehr.69 ۱۵ امتیاز
شاهسوار ۱۵ امتیاز
مهریز یزد ۱۵ امتیاز
رعنا ۱۵ امتیاز
محمد معینی ۱۵ امتیاز
سعید نیازخانی ۱۵ امتیاز
سروش راستگو ۱۵ امتیاز
معین ۱۵ امتیاز
سین ۱۵ امتیاز
مهری ۱۵ امتیاز
امین ۱۵ امتیاز
Mohadese ۱۵ امتیاز
Notspecial ۱۵ امتیاز
وحشی ۱۵ امتیاز
محمد حرف شنو ۱۵ امتیاز
Mehdi kariminiya ۱۵ امتیاز
علیرضا دهقان ۱۵ امتیاز
زینب عاطفی ۱۴ امتیاز
افشین رادخواه ۱۴ امتیاز
ابراهیم ۱۴ امتیاز
مهدی ۱۴ امتیاز
احمد موسوی ۱۴ امتیاز
فاطمه ۱۴ امتیاز
دیانا ۱۴ امتیاز
فاطمه ۱۴ امتیاز
ادیب پیشاوری ۱۳ امتیاز
Shalais ۱۳ امتیاز
Aynaz.mans ۱۳ امتیاز
مریم شعبانی ۱۳ امتیاز
محمدرضا ۱۳ امتیاز