شمارهٔ ۳

0
حاشیه

چندان ز فراق در زیانم که مپرس
چندان به غمت بسوخت جانم که مپرس

چندان بگریست دیده گانم که مپرس
گفتی که چگونه ای چنانم که مپرس
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۴
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام