چالش حفظ شعر

رباعی شمارهٔ ۴۵

0
حاشیه

دل در غم او بکاست، می‌باید گفت
این واقعه از کجاست؟ می‌باید گفت

گفتی تو که: از که این قیامت دیدی؟
از قامت او، چو راست می‌باید گفت
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: رباعی شمارهٔ ۴۴
گوهر بعدی: رباعی شمارهٔ ۴۶
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم