علی اصغر.شیراز
تاریخ عضویت: ۱۴۰۰/۹/۲۶
امتیاز: ۱۰
کاربران برتر
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام