ای دل به سخن مثل محال است تُرا
سبحان اللّه! این چه کمال است تُرا
چون بر تو حرام است سخن گفتن ازانک
این نیست سخن سِحرِ حلال است تُرا


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۳
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۵