از دفترِ عشقم ورقی بنهادم
وز درس وجودم سبقی بنهادم
هر چند که آفتاب در دل دارم
همچون گردون بر طبقی بنهادم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۸
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۰