در عشق تو من با دل پرخون چکنم
چون افتادم ز پرده بیرون چکنم

گفتم نفسی برآرم از دل با تو
دل رفت و نفس نماند اکنون چکنم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳۳