ای عشقِ تو عینِ عالم حیرانی
سودای تو سرمایهٔ سرگردانی

حالِ من دلسوخته تا کی پرسی
چون میدانم که به ز من میدانی


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۷