در عشق تو پیوسته به جان میگردم
چون شیفتگان گِردِ جهان میگردم

برخاک نشسته اشک خون میریزم
پس نعره زنان در آن میان میگردم


گوهر قبلی: شمارهٔ ۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۶