با جان چه کنم که عشق تو جانم بس
درمان چکنم درد تو درمانم بس

در عشق تو، صد هزار دردست مرا
یک ذرّه گر افزون کنیم آنم بس


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۲