ای یاد تو آب زندگانی جان را
اندوه تو عین شادمانی جان را

یک ذرّه تحیر تو در پردهٔ جان
خوش تر ز نعیم جاودانی جان را


گوهر قبلی: شمارهٔ ۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۱