یک ذرّه ز عشق تو به صحرا آمد
تا این همه گفت و گوی پیدا آمد

جان نعره زنان در بن دریا افتاد
دل رقص کنان با سر غوغا آمد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۶
گوهر بعدی: شمارهٔ ۸