رفتی تو و خون جگریست از تو مرا
جان بر لب و دل پر خطریست از تو مرا

یک موی ندارم که نه آغشتهٔ تست
بر هر مویی نوحه گریست از تو مرا


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۵
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۷