گیرم که ترا لطف الاهی آمد
در ملک تو ماه تا به ماهی آمد
در هر وطنی سرای و باغی چه کنی
میپنداری که باز خواهی آمد


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۳