سِرّی که به تو رسد ز خود پنهان دار
امّید همه به درد بیدرمان دار

وانگاه ز جان آینهای ساز مدام
و آن آینه در برابر جانان دار


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۶