هم حلهٔ فضل در برم میداری
هر افسرِ حفظ بر سرم میداری
هر چند زمن بیش بدی میبینی
هر دم به کرم نکوترم میداری


گوهر قبلی: شمارهٔ ۹۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۹۶