یا رب تو مرا مدد کن از یارِی خویش
خط برگنهم کش از نکوکاری خویش
گر برگیری دستِ کرم از سر من
هرگز نرهم ز سر نگونساری خویش


گوهر قبلی: شمارهٔ ۹۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۹۲