درباره خواجه عبدالله انصاری

ابواسماعیل عبدالله بن ابی‌منصور محمد (زادهٔ ۲ شعبان ۳۹۶ ه‍. ق/ ۳۸۵ ه‍.ش / ۱۰۰۶ م. در شهر هرات درگذشتهٔ ۲۲ ذی الحجه ۴۸۱ ه‍. ق/ ۴۶۷ ه‍.ش / ۱۰۸۸ م) معروف به «پیر هرات» و «پیر انصار» و «خواجه عبدالله انصاری» و «انصاری هروی»، دانشمند و عارف صوفی مسلک ایرانی بود.

وی از اعقاب ابوایوب انصاری است که صحابهٔ پیغمبر بود. مادرش از مردم بلخ بود و عبدالله خود در هرات یکی از شهرهای غربی افغانستان کنونی متولد شد. او از کودکی زبانی گویا و طبعی توانا داشت چنان که شعر فارسی و عربی را نیکو می‌سرود و در جوانی در علوم ادبی و دینی و حفظ اشعار عرب مشهور بود. او در فقه روش امام حنبل را پیروی می‌کرد.

وی در تصوف از استادان زیادی تعلیم گرفت و دو بار به دیدار شیخ ابوالحسن خرقانی شتافت. این دیدارها تاًثیر زیادی در روحیات و منش وی داشته‌است. محل اقامتش بیشتر در هرات بود و در آنجا تا پایان زندگانی به تعلیم و ارشاد اشتغال داشت.

انصاری شعر می‌سرود ولیکن بیشتر شهرت وی به جهت رسالات و کتب مشهوری است که تألیف کرده است و از آن جمله است ترجمهٔ املاء طبقات‌الصوفیهٔ سلمی به لهجه هروی و تفسیر قرآن که اساس کار میبدی در تألیف کشف‌الاسرار قرار گرفته‌است.

از رسائل منثور او که به نثر مسجع نوشته مناجات‌نامه، نصایح، زادالعارفین، کنزالسالکین، قلندرنامه، محبت‌نامه، هفت‌حصار، رسالهٔ دل و جان، رسالهٔ واردات و الهی‌نامه را می‌توان نام برد.

مناجات نامه یا الهی نامه خواجه عبدالله انصاری شامل چندین مناجات کوتاه و لطیف است که به همت سید جابر موسوی در گنجور در دسترس قرار گرفته است.

خواجه عبدالله انصاری
مناجات نامه
مناجات شمارهٔ ۱مناجات شمارهٔ ۲مناجات شمارهٔ ۳مناجات شمارهٔ ۴مناجات شمارهٔ ۵مناجات شمارهٔ ۶مناجات شمارهٔ ۷مناجات شمارهٔ ۸مناجات شمارهٔ ۹مناجات شمارهٔ ۱۰مناجات شمارهٔ ۱۱مناجات شمارهٔ ۱۲مناجات شمارهٔ ۱۳مناجات شمارهٔ ۱۴مناجات شمارهٔ ۱۵مناجات شمارهٔ ۱۶مناجات شمارهٔ ۱۷مناجات شمارهٔ ۱۸مناجات شمارهٔ ۱۹مناجات شمارهٔ ۲۰مناجات شمارهٔ ۲۱مناجات شمارهٔ ۲۲مناجات شمارهٔ ۲۳مناجات شمارهٔ ۲۴مناجات شمارهٔ ۲۵مناجات شمارهٔ ۲۶مناجات شمارهٔ ۲۷مناجات شمارهٔ ۲۸مناجات شمارهٔ ۲۹مناجات شمارهٔ ۳۰مناجات شمارهٔ ۳۱مناجات شمارهٔ ۳۲مناجات شمارهٔ ۳۳مناجات شمارهٔ ۳۴مناجات شمارهٔ ۳۵مناجات شمارهٔ ۳۶مناجات شمارهٔ ۳۷مناجات شمارهٔ ۳۸مناجات شمارهٔ ۳۹مناجات شمارهٔ ۴۰مناجات شمارهٔ ۴۱مناجات شمارهٔ ۴۲مناجات شمارهٔ ۴۳مناجات شمارهٔ ۴۴مناجات شمارهٔ ۴۵مناجات شمارهٔ ۴۶مناجات شمارهٔ ۴۷مناجات شمارهٔ ۴۸مناجات شمارهٔ ۴۹مناجات شمارهٔ ۵۰مناجات شمارهٔ ۵۱مناجات شمارهٔ ۵۲مناجات شمارهٔ ۵۳مناجات شمارهٔ ۵۴مناجات شمارهٔ ۵۵مناجات شمارهٔ ۵۶مناجات شمارهٔ ۵۷مناجات شمارهٔ ۵۸مناجات شمارهٔ ۵۹مناجات شمارهٔ ۶۰مناجات شمارهٔ ۶۱مناجات شمارهٔ ۶۲مناجات شمارهٔ ۶۳مناجات شمارهٔ ۶۴مناجات شمارهٔ ۶۵مناجات شمارهٔ ۶۶مناجات شمارهٔ ۶۷مناجات شمارهٔ ۶۸مناجات شمارهٔ ۶۹مناجات شمارهٔ ۷۰مناجات شمارهٔ ۷۱مناجات شمارهٔ ۷۲مناجات شمارهٔ ۷۳مناجات شمارهٔ ۷۴مناجات شمارهٔ ۷۵مناجات شمارهٔ ۷۶مناجات شمارهٔ ۷۷مناجات شمارهٔ ۷۸مناجات شمارهٔ ۷۹مناجات شمارهٔ ۸۰مناجات شمارهٔ ۸۱مناجات شمارهٔ ۸۲مناجات شمارهٔ ۸۳مناجات شمارهٔ ۸۴مناجات شمارهٔ ۸۵مناجات شمارهٔ ۸۶مناجات شمارهٔ ۸۷مناجات شمارهٔ ۸۸مناجات شمارهٔ ۸۹مناجات شمارهٔ ۹۰مناجات شمارهٔ ۹۱مناجات شمارهٔ ۹۲مناجات شمارهٔ ۹۳مناجات شمارهٔ ۹۴مناجات شمارهٔ ۹۵مناجات شمارهٔ ۹۶مناجات شمارهٔ ۹۷مناجات شمارهٔ ۹۸مناجات شمارهٔ ۹۹مناجات شمارهٔ ۱۰۰مناجات شمارهٔ ۱۰۱مناجات شمارهٔ ۱۰۲مناجات شمارهٔ ۱۰۳مناجات شمارهٔ ۱۰۴مناجات شمارهٔ ۱۰۵مناجات شمارهٔ ۱۰۶مناجات شمارهٔ ۱۰۷مناجات شمارهٔ ۱۰۸مناجات شمارهٔ ۱۰۹مناجات شمارهٔ ۱۱۰مناجات شمارهٔ ۱۱۱مناجات شمارهٔ ۱۱۲مناجات شمارهٔ ۱۱۳مناجات شمارهٔ ۱۱۴مناجات شمارهٔ ۱۱۵مناجات شمارهٔ ۱۱۶مناجات شمارهٔ ۱۱۷مناجات شمارهٔ ۱۱۸مناجات شمارهٔ ۱۱۹مناجات شمارهٔ ۱۲۰مناجات شمارهٔ ۱۲۱مناجات شمارهٔ ۱۲۲مناجات شمارهٔ ۱۲۳مناجات شمارهٔ ۱۲۴مناجات شمارهٔ ۱۲۵مناجات شمارهٔ ۱۲۶مناجات شمارهٔ ۱۲۷مناجات شمارهٔ ۱۲۸مناجات شمارهٔ ۱۲۹مناجات شمارهٔ ۱۳۰مناجات شمارهٔ ۱۳۱مناجات شمارهٔ ۱۳۲مناجات شمارهٔ ۱۳۳مناجات شمارهٔ ۱۳۴مناجات شمارهٔ ۱۳۵مناجات شمارهٔ ۱۳۶مناجات شمارهٔ ۱۳۷مناجات شمارهٔ ۱۳۸مناجات شمارهٔ ۱۳۹مناجات شمارهٔ ۱۴۰مناجات شمارهٔ ۱۴۱مناجات شمارهٔ ۱۴۲مناجات شمارهٔ ۱۴۳مناجات شمارهٔ ۱۴۴مناجات شمارهٔ ۱۴۵مناجات شمارهٔ ۱۴۶مناجات شمارهٔ ۱۴۷مناجات شمارهٔ ۱۴۸مناجات شمارهٔ ۱۴۹مناجات شمارهٔ ۱۵۰مناجات شمارهٔ ۱۵۱مناجات شمارهٔ ۱۵۲مناجات شمارهٔ ۱۵۳مناجات شمارهٔ ۱۵۴مناجات شمارهٔ ۱۵۵مناجات شمارهٔ ۱۵۶مناجات شمارهٔ ۱۵۷مناجات شمارهٔ ۱۵۸مناجات شمارهٔ ۱۵۹مناجات شمارهٔ ۱۶۰مناجات شمارهٔ ۱۶۱مناجات شمارهٔ ۱۶۲مناجات شمارهٔ ۱۶۳مناجات شمارهٔ ۱۶۴مناجات شمارهٔ ۱۶۵مناجات شمارهٔ ۱۶۶مناجات شمارهٔ ۱۶۷مناجات شمارهٔ ۱۶۸مناجات شمارهٔ ۱۶۹مناجات شمارهٔ ۱۷۰مناجات شمارهٔ ۱۷۱مناجات شمارهٔ ۱۷۲مناجات شمارهٔ ۱۷۳مناجات شمارهٔ ۱۷۴مناجات شمارهٔ ۱۷۵مناجات شمارهٔ ۱۷۶مناجات شمارهٔ ۱۷۷مناجات شمارهٔ ۱۷۸مناجات شمارهٔ ۱۷۹مناجات شمارهٔ ۱۸۰مناجات شمارهٔ ۱۸۱مناجات شمارهٔ ۱۸۲مناجات شمارهٔ ۱۸۳مناجات شمارهٔ ۱۸۴مناجات شمارهٔ ۱۸۵مناجات شمارهٔ ۱۸۶مناجات شمارهٔ ۱۸۷مناجات شمارهٔ ۱۸۸مناجات شمارهٔ ۱۸۹مناجات شمارهٔ ۱۹۰مناجات شمارهٔ ۱۹۱مناجات شمارهٔ ۱۹۲مناجات شمارهٔ ۱۹۳مناجات شمارهٔ ۱۹۴مناجات شمارهٔ ۱۹۵مناجات شمارهٔ ۱۹۶مناجات شمارهٔ ۱۹۷مناجات شمارهٔ ۱۹۸مناجات شمارهٔ ۱۹۹مناجات شمارهٔ ۲۰۰مناجات شمارهٔ ۲۰۱مناجات شمارهٔ ۲۰۲مناجات شمارهٔ ۲۰۳مناجات شمارهٔ ۲۰۴مناجات شمارهٔ ۲۰۵مناجات شمارهٔ ۲۰۶مناجات شمارهٔ ۲۰۷مناجات شمارهٔ ۲۰۸مناجات شمارهٔ ۲۰۹مناجات شمارهٔ ۲۱۰مناجات شمارهٔ ۲۱۱مناجات شمارهٔ ۲۱۲مناجات شمارهٔ ۲۱۳مناجات شمارهٔ ۲۱۴مناجات شمارهٔ ۲۱۵مناجات شمارهٔ ۲۱۶مناجات شمارهٔ ۲۱۷مناجات شمارهٔ ۲۱۸مناجات شمارهٔ ۲۱۹مناجات شمارهٔ ۲۲۰مناجات شمارهٔ ۲۲۱مناجات شمارهٔ ۲۲۲مناجات شمارهٔ ۲۲۳مناجات شمارهٔ ۲۲۴مناجات شمارهٔ ۲۲۵مناجات شمارهٔ ۲۲۶مناجات شمارهٔ ۲۲۷مناجات شمارهٔ ۲۲۸مناجات شمارهٔ ۲۲۹مناجات شمارهٔ ۲۳۰مناجات شمارهٔ ۲۳۱مناجات شمارهٔ ۲۳۲مناجات شمارهٔ ۲۳۳مناجات شمارهٔ ۲۳۴مناجات شمارهٔ ۲۳۵مناجات شمارهٔ ۲۳۶مناجات شمارهٔ ۲۳۷مناجات شمارهٔ ۲۳۸مناجات شمارهٔ ۲۳۹مناجات شمارهٔ ۲۴۰مناجات شمارهٔ ۲۴۱مناجات شمارهٔ ۲۴۲مناجات شمارهٔ ۲۴۳مناجات شمارهٔ ۲۴۴مناجات شمارهٔ ۲۴۵مناجات شمارهٔ ۲۴۶مناجات شمارهٔ ۲۴۷مناجات شمارهٔ ۲۴۸مناجات شمارهٔ ۲۴۹مناجات شمارهٔ ۲۵۰مناجات شمارهٔ ۲۵۱مناجات شمارهٔ ۲۵۲مناجات شمارهٔ ۲۵۳مناجات شمارهٔ ۲۵۴مناجات شمارهٔ ۲۵۵مناجات شمارهٔ ۲۵۶مناجات شمارهٔ ۲۵۷مناجات شمارهٔ ۲۵۸مناجات شمارهٔ ۲۵۹مناجات شمارهٔ ۲۶۰مناجات شمارهٔ ۲۶۱مناجات شمارهٔ ۲۶۲