درباره فاضل نظری

اشعار شاعر معاصر آقای فاضل نظری با استفاده از وبلاگ طرفداران ایشان به نشانی
http://emperorcries.blogfa.com
جمع‌آوری شده و توسط آقای سجاد مهرابی از ایشان برای انتشار اشعارشان در گنجور رومیزی کسب اجازه شده است.