وحدت کرمانشاهی
دیوان اشعار
دوبیتی‌ها رباعیات غزلیات