درباره ملا هادی سبزواری

ملا هادی سبزواری (۱۲۱۲-۱۲۸۹ هجری قمری) فقیه و متکلم و فیلسوف شیعه ایرانی است. او در شهر سبزوار به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا مهدی سبزواری یکی از علما بود. ملا هادی غزل‌های حکمی و عرفانی نیز سروده‌است و در شعر «اسرار» تخلص می‌کرد. ملا هادی سبزواری عصر روز بیست و پنجم ذی الحجه سال ۱۲۸۹ قمری درگذشت. آرامگاه او در دروازه نیشابور سبزوار (اکنون معروف به فلکه زند) قراردارد.

ملا هادی سبزواری
غزلیات
غزل شماره ۱غزل شماره ۲غزل شماره ۳غزل شماره ۴غزل شماره ۵غزل شماره ۵غزل شماره ۶غزل شماره ۷غزل شماره ۸غزل شماره ۹غزل شماره ۱۰غزل شماره ۱۱غزل شماره ۱۲غزل شماره ۱۳غزل شماره ۱۴غزل شماره ۱۵غزل شماره ۱۶غزل شماره ۱۷غزل شماره ۱۸غزل شماره ۱۹غزل شماره ۲۰غزل شماره ۲۱غزل شماره ۲۲غزل شماره ۲۳غزل شماره ۲۴غزل شماره ۲۵غزل شماره ۲۶غزل شماره ۲۷غزل شماره ۲۸غزل شماره ۲۹غزل شماره ۳۰غزل شماره ۳۱غزل شماره ۳۲غزل شماره ۳۳غزل شماره ۳۴غزل شماره ۳۵غزل شماره ۳۶غزل شماره ۳۷غزل شماره ۳۸غزل شماره ۳۹غزل شماره ۴۰غزل شماره ۴۱غزل شماره ۴۲غزل شماره ۴۳غزل شماره ۴۴غزل شماره ۴۵غزل شماره ۴۶غزل شماره ۴۷غزل شماره ۴۸غزل شماره ۴۹غزل شماره ۵۰غزل شماره ۵۱غزل شماره ۵۲غزل شماره ۵۳غزل شماره ۵۴غزل شماره ۵۵غزل شماره ۵۶غزل شماره ۵۷غزل شماره ۵۸غزل شماره ۵۹غزل شماره ۶۰غزل شماره ۶۱غزل شماره ۶۲غزل شماره ۶۳غزل شماره ۶۴غزل شماره ۶۵غزل شماره ۶۶غزل شماره ۶۷غزل شماره ۶۸غزل شماره ۶۹غزل شماره ۷۰غزل شماره ۷۱غزل شماره ۷۲غزل شماره ۷۳غزل شماره ۷۴غزل شماره ۷۵غزل شماره ۷۶غزل شماره ۷۷غزل شماره ۷۸غزل شماره ۷۹غزل شماره ۸۰غزل شماره ۸۱غزل شماره ۸۲غزل شماره ۸۳غزل شماره ۸۴غزل شماره ۸۵غزل شماره ۸۶غزل شماره ۸۷غزل شماره ۸۸غزل شماره ۸۹غزل شماره ۹۰غزل شماره ۹۱غزل شماره ۹۲غزل شماره ۹۳غزل شماره ۹۴غزل شماره ۹۵غزل شماره ۹۶غزل شماره ۹۷غزل شماره ۹۸غزل شماره ۹۹غزل شماره ۱۰۰غزل شماره ۱۰۱غزل شماره ۱۰۲غزل شماره ۱۰۳غزل شماره ۱۰۴غزل شماره ۱۰۵غزل شماره ۱۰۶غزل شماره ۱۰۷غزل شماره ۱۰۸غزل شماره ۱۰۹غزل شماره ۱۱۰غزل شماره ۱۱۱غزل شماره ۱۱۲غزل شماره ۱۱۳غزل شماره ۱۱۴غزل شماره ۱۱۵غزل شماره ۱۱۶غزل شماره ۱۱۷غزل شماره ۱۱۸غزل شماره ۱۱۹غزل شماره ۱۲۰غزل شماره ۱۲۱غزل شماره ۱۲۲غزل شماره ۱۲۳غزل شماره ۱۲۴غزل شماره ۱۲۵غزل شماره ۱۲۶غزل شماره ۱۲۷غزل شماره ۱۲۸غزل شماره ۱۲۹غزل شماره ۱۳۰غزل شماره ۱۳۱غزل شماره ۱۳۲غزل شماره ۱۳۳غزل شماره ۱۳۴غزل شماره ۱۳۵غزل شماره ۱۳۶غزل شماره ۱۳۷غزل شماره ۱۳۸غزل شماره ۱۳۹غزل شماره ۱۴۰غزل شماره ۱۴۱غزل شماره ۱۴۲غزل شماره ۱۴۳غزل شماره ۱۴۴غزل شماره ۱۴۵غزل شماره ۱۴۶غزل شماره ۱۴۷غزل شماره ۱۴۸غزل شماره ۱۴۹غزل شماره ۱۵۰غزل شماره ۱۵۱غزل شماره ۱۵۲غزل شماره ۱۵۳غزل شماره ۱۵۴غزل شماره ۱۵۵غزل شماره ۱۵۶غزل شماره ۱۵۷غزل شماره ۱۵۸غزل شماره ۱۵۹غزل شماره ۱۶۰غزل شماره ۱۶۱غزل شماره ۱۶۲غزل شماره ۱۶۳غزل شماره ۱۶۴غزل شماره ۱۶۵غزل شماره ۱۶۶غزل شماره ۱۶۷غزل شماره ۱۶۸غزل شماره ۱۶۹غزل شماره ۱۷۰غزل شماره ۱۷۱غزل شماره ۱۷۲غزل شماره ۱۷۳غزل شماره ۱۷۴غزل شماره ۱۷۵غزل شماره ۱۷۶غزل شماره ۱۷۷غزل شماره ۱۷۸غزل شماره ۱۷۹غزل شماره ۱۸۰غزل شماره ۱۸۱غزل شماره ۱۸۲غزل شماره ۱۸۳غزل شماره ۱۸۴
رباعیات ساقی‌نامه سؤال و جواب ترجیع‌بند