درباره سیمین بهبهانی

سیمین بـِهْبَهانی (زادهٔ ۲۸ تیر ۱۳۰۶ در تهران) نویسنده و غزل‌سرای معاصر ایرانی است. او به خاطر سرودن غزل فارسی در وزن‌های بی‌سابقه به «نیمای غزل» معروف است. سیمین خلیلی معروف به «سیمین بهبهانی» فرزند عباس خلیلی (شاعر و نویسنده و مدیر روزنامه اقدام) است. سیمین بهبهانی ابتدا با حسن بهبهانی ازدواج کرد و به نام خانوادگی همسر خود شناخته شد ولی پس از وی با منوچهر کوشیار ازدواج نمود. او سال‌ها در آموزش و پرورش با سمت دبیری کار کرد. شعر معروف دوباره می‌سازمت وطن در سال پنجاه و نه توسط وی سروده شد. این ترانه توسط داریوش اقبالی خواننده سرشناس ایرانی اجرا شد.

سیمین بهبهانی
نغمهٔ روسپیسرود نانواسطهافسانهٔ زندگیدندان مردهجیب بردر بستهدیدارتسکیننگاه آشنابه سوی شهرهدیهٔ نقرهرقاصهفوق العادهمعلم و شاگردمیراثناشناسآغوش رنج هاکارمندخون بهافرشتهٔ آزادیگمشدهبستر بیماریزن در زندان طلاای زنمن با توامسنگ گورآنجا و اینجابازیچهآرزوموریانهٔ غمسکوت سیاهاگر دردی نباشدسه تار شکستهنغمهٔ دردآتش دامنگیرسنگ صبورگریزسودای محالمن و شبلبخندکابوسجای پادفتر اندیشهنگاه تواذانحریر ابرشب صحرافریاد شکستهلاله های سرخپیمان شکنخیال منیشمع جمعستاره در ساغرباز همآیینهٔ دلکلاه نرگسخورشید دیگرچلچراغدل آزردهگفتی کهغروریار نداریمهتاب خزانای آشنادختر ترنجچه عالمی دارمنگاه داراخگرنیلوفر آبیدریاهنوزهر چند رفته ایگلهآتش نهفتهافسونرهگذر نیمه سازحسودشرابخطا کننگاه بی گناهغبار ماهنوازش های چشمان کبودشخورشید در آب افتادهمشعلموجبار گسسنهشور نگاهسبزهٔ گمشدهچشم شومای خوش آن روزشعلهتکاپوگل یخسایهٔ دیوارعودنسیمگل خشکدیوانه پسندچراغنچهٔ رازآتش تمناسفرهٔ رنگینزنجیردرخت تشنهگل زهرتاریکی شببهانهبی شکیبافسانهٔ پرینامهٔ شکوفهشراب نورخورشید و شبیک دامن گلپیچکدیوانگیشبگل رویابرگ ریزاننشان پاموج خیزگل انتظاراز یاد رفتهاجاق مرمریگر بوسه می خواهیشهاب طلاییشکوفهٔ سحرییادگارگل کوهآتش دوراین که با خود می کشمبرف گزانگل قاصدباغ مهتابصد چمن لالهپونهٔ وحشیساقهٔ دمیدهدیبای کیودسپیداریک سحرنیک آشناافسون شیطانوفادارپولاد آبدیدهسجاف زرینیاددام فریبمعبد متروکبی خبریشبکرذمن و تودو رنگیعطر پراکندهساق فریب زنآشفتگیصدفخاکستر خیالدیشبآشتیبهار بی گلتوفاننازک تنخون سبزفریادجامهٔ عیدنیازدر آشیانگرهٔ کورعروسک مومیگل صحراییاندوهبرای چشم هایتچوب داررقص شیطاننامهنیمه شبای مردهووشب و نانپیک بهاردرد نیازفریاد می پرستمرگ ناخداصبر کن ماه دیگرفریادبا درد بسازمجوابدر آفتاب پشت پرچینترانه هاای عشق دیر آمدیسبز و بنفش و نارنجیکه چی؟از عشق وسوسه می سازیگفت و گوبه کاسهٔ خالیفرمان پذیر آتش باشارهاببرای انسان این قرنجامه درانوقتی زمانه جوان استآنان که خاک راگو آفتاب برآیدصدای توبا قهر چه می کشی مرابا کولهٔ هفتاد و هشتادلعنتدر طول راهدو باره می سازمت وطندرس تاریخمرگ قهرمانفعل مجهولدر رثای منتظریفردادو روز دیگر عید می رسددر رثای ژاله اصفهانیبرای روشنک داریوشبزغاله و میمونشعله های خشم وطنلمعهبگو چه گونه بنویسمهرگز نخواب کورشنداجای حضور فریادگفتی که می بوسم تو راصدای کیست