به سوال های ادبی جواب بده، دانش خودت رو محک بزن، امتیاز کسب کن، نشان ها رو به دست بیار و با دیگران رقابت کن.

شروع می کنم
سلمان ساوجی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۷۴
هر خدنگی که ز دست تو به جان می‌رسدم
اقبال لاهوری : زبور عجم
نیابی در جهان یاری که داند دلنوازی را
نیابی در جهان یاری که داند دلنوازی را
خواجه عبدالله انصاری : مناجات نامه
مناجات شمارهٔ ۹۷
الهی بنام آن خدایی که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح و سلام او در وقت صباح مومنان را صبوح و ذاکر او مرهم دل مجروح و مهر او بلا نشینان را کشتی نوح عذر های ما بپذیر و بر عیب ما مگیر.
هلالی جغتایی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۱۵
تا از فروغ روی تو گل کامیاب شد
مهدی اخوان ثالث : زمستان
فراموش
با شما هستم من، ای ... شما
سعدی : باب هفتم در عالم تربیت
گفتار اندر فضیلت خاموشی
اگر پای در دامن آری چو کوه
شاه نعمت‌الله ولی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۷۳
روی خود را به نور دل بنمود
شاه نعمت‌الله ولی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۷۵
در دل هر که عشق جانان نیست
شاه نعمت‌الله ولی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۸۷
در مرتبه ای ساجد در مرتبه ای مسجود
سعدی : غزلیات
غزل ۴۱
دیر آمدی ای نگار سرمست
محمدرضا شفیعی کدکنی : بوی جوی مولیان
سرود
گره می زنم تار ابریشم سرخگون را
نصرالله منشی : باب الاسد و ابن آوی
بخش ۶
دیگری گفت: همچنین است، وقوف بر اسرار و اطلاع بر ضمایر صورت نبندد، لکن اگر این گوشت در منزل او یافته شود هراینه هرچه در افواهست از خیانت او راست باشد. دیگری گفت: بدانش خویش مغرور نشاید بود، که غدار هرگز نجهد، چه خیانت بهیچ تاویل پنهان نماند.
خلیل‌الله خلیلی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۳۹
طفلی بودم غنوده بر بستر ناز
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱۰۵۰
عاشق گردد بگرد اطلال و ربوع
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۰۶۳
به هر دلی که درآیی، چو عشق بنشینی
احمد شاملو : باغ آینه
ماهی
من فکر می‌کنم
نادر نادرپور : چشم ها و دست ها
برف و خون
شب ، در آفاق تاریک مغرب
محمدحسن بارق شفیعی : محمدحسن بارق شفیعی
همای عشق
آن‌دم که الههٔ محبت
امام خمینی : رباعیات
فنا
صوفی، به ره عشق، صفا باید کرد
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱۹۵۹
من پیر فنا بدم جوانم کردی
بازی و سرگرمی