چالش حفظ شعر
خواجوی کرمانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۷۶
کار ما بی قد زیبات نمی آید راست
مولوی : دفتر دوم
بخش ۱۴ - خاریدن روستایی در تاریکی شیر را بظن آنک گاو اوست
روستایی گاو در آخر ببست
مولوی : دفتر سوم
بخش ۷۴ - کرامات شیخ اقطع و زنبیل بافتن او بدو دست
در عریش او را یکی زایر بیافت
عطار : بخش نهم
(۳) حکایت پادشاه که علم نجوم دانست
نجومی نیک می‌دانست آن شاه
فروغی بسطامی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۱۰
غافل گذشتی از دل امیدوار من
حکیم نزاری : غزلیات
شمارهٔ ۵۷
اگر آدم نیفتادی برون ازجنت مأوا
احمد شاملو : مدایح بی‌صله
خواب‌آلوده هنوز...
خواب‌آلوده هنوز
فردوسی : داستان رستم و اسفندیار
بخش ۲۲
چو شد روز رستم بپوشید گبر
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۹۱۳
برگ عیش من بود رنگینی افکار خویش
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۹۳۶
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند؟
صامت بروجردی : کتاب المراثی و المصائب
شمارهٔ ۳۰ - زبان حال سکینه مظلومه با کشته پدر
جان پدر فدای تن پاره پاره‌ات
حکیم نزاری : غزلیات
شمارهٔ ۱۷
برخیز ساقیا بده آب حیات را
سعدی : ملحقات و مفردات
تکه ۶
حالم از شرح غمت افسانه ایست
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۵۰۵۱
هر رهروی که شوق تو سازد روانه اش
محمدعلی بهمنی : گزیدهٔ اشعار
خسته
از زندگی، از این همه تکرار خسته‌ام
عطار : بخش بیست و هفتم
الحكایة و التمثیل
آن یکی دیوانه سرافراشته
عطار : باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه
شمارهٔ ۲۵
در معرفت تو دم زدن نقصان است
سنایی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۸۹
روزی دل من مرا نشان داد
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۰۷۵
لعل تو خنده بر گهر آفتاب زد
عطار : غزلیات
غزل شمارهٔ ۷۵۴
عشق را گر سری پدیدستی
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم