به سوال های ادبی جواب بده، دانش خودت رو محک بزن، امتیاز کسب کن، نشان ها رو به دست بیار و با دیگران رقابت کن.

شروع می کنم
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۹
خانه بر دوش‌تر از ابر بهاران بودم
امیرخسرو دهلوی : غزلیات
شمارهٔ ۱۲۲۸
می رود یار و مرا آزار می ماند به دل
فریدون مشیری : تشنه طوفان
زندگی
چه می‌ جویم در این تاریکی ژرف‌؟، چه می ‌گویم میان زاری و آه
فریدون مشیری : تا صبح تابناک اهورایی
خط آتش
در پشت میله‌های قفس، از سرِ ملال
هوشنگ ابتهاج (سایه) : تاسیان
ژاله
شب همه شب به بزم باغ ، گلی
مولانا خالد نقشبندی : اشعار کردی
شماره ۵
قبیله م فیراقت، قبیله م فیراقت
اوحدی : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۳۰ - وله طاب‌الله ثراه
ای صوفی سرد نارسیده
احمد شاملو : در آستانه
در آستانه
باید اِستاد و فرود آمد
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۲۸۹
دایم پیش خود نهی آینه را، هرآینه
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۵۱۷۹
فتنه روز جزا درته سردارد عشق
عطار : بخش پایانی
(۱۳) حکایت عبدالله بن مسعود با کنیزک
کنیزی داشت عبدالله مسعود
فروغ فرخزاد : دیوار
گمشده
بعد از آن دیوانگی ها ای دریغ
اوحدی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۰
از ما به فتنه سرمکش، ای ناگزیر ما
کمال‌الدین اسماعیل : قطعات
شمارهٔ ۳۲۴ - وله ایضا
ایا حرّی که دستت گاه بخشش
انوری : مقطعات
شمارهٔ ۱۶۷ - در وعظ
شادمانی گزین و نیک خویی
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۷۸۱
ز رفتن دگران خوشدلی، ازین غافل
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۴۶۲
جرم اندک را نبخشد رحمت بسیار تو
فریدون مشیری : با پنج سخن سرا
توضحیات
۱۰ ــ با پنج سخن سرا ــ ۱۳۷۲
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۱۰۰
لعل لبش ز سبزه خط دلنواز شد
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۲۹۰
کجا شد عهد و پیمانی که کردی دوش با بنده؟
بازی و سرگرمی