چالش حفظ شعر
سعدی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱۹
آن سست وفا که یار دل سخت منست
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۴۱۹
در کودکی از جبهه من عشق عیان بود
صامت بروجردی : قصاید
شمارهٔ ۷ - در مدح وصی فخر کائنات حضرت امیرالمومنین(ع)
چو اندر باختر اورنک حشمت مهر خاور زد
احمد شاملو : هوای تازه
سرچشمه
در تاریکی چشمانت را جُستم
پروین اعتصامی : مثنویات، تمثیلات و مقطعات
دو محضر
قاضی کشمر ز محضر، شامگاه
عطار : بخش سیزدهم
الحکایه و التمثیل
خراسی دید روزی پیر خسته
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۰
گر چه جان ما به ظاهر هست از جانان جدا
سعدی : غزلیات
غزل ۴۶۰
خلاف دوستی کردن به ترک دوستان گفتن
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۴۸۸
هر گروهی به دلیل دگر آویخته اند
فروغ فرخزاد : تولدی دیگر
عروسک کوکی
بیش از اینها ، آه ، آری
امیرخسرو دهلوی : غزلیات (گزیدهٔ ناقص)
گزیدهٔ غزل ۱۰۹
به سرو باغ که بیند کنون که در هرباغ
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۶۸۶
هر که می گردد ز اهل ذکر، دانا می شود
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۹۶۵
ستمکشی‌ که به جز گریه‌اش نشا‌ید و خندد
رشیدالدین میبدی : ۴۴- سورة الدخان‏
۱ - النوبة الثالثة
قوله تعالى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. بنام او که آئین زبان ما ذکر او، قوت دل ما مهر او، بنام او که شاهد جان ما نظر او، روح روح ما یاد او، مبارک آن کس که مونسش نام او، عزیز آن کس که همراهش یاد او، و شاد آن دل که در آن دل مهر او، آباد آن زبان که بر آن زبان ذکر او، آزاد آن کس که بود وى در بند او، بزرگوار آن نفس که بر امید دیدار او.
نظامی : لیلی و مجنون
بخش ۱۶ - بردن پدر مجنون را به خانه کعبه
چون رایت عشق آن جهانگیر
سنایی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۵۲
در راه عشق ای عاشقان خواهی شفا خواهی الم
فروغ فرخزاد : عصیان
زندگی
آه ای زندگی منم که هنوز
فروغ فرخزاد : تولدی دیگر
دیدار در شب
و چهرهٔ شگفت
همام تبریزی : غزلیات
شمارهٔ ۲۹
یار ما محمل نشین و ساربان مستعجل است
کامبیز صدیقی کسمایی : آواز قناری تنها
تردید
در افق نظاره می کند.
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم