چالش ادبی کاربران برتر حمایت مالی
دعا و مناجات در ماه مبارک رمضان
سنایی : الباب السّادس فی ذکر نفس الکلّی و احواله
حکایت در این معنی
پیش از آدم ز دست کوتاهی
حکیم نزاری : غزلیات
شمارهٔ ۳۲
تا می نمی خورم غمِ دل می خورد مرا
خاقانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۳۰
می وقت صبوح راوقی باید
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۲۷۶
ای جبرئیل از عشق تو اندر سما پا کوفته
کمال خجندی : غزلیات
شمارهٔ ۴۱۷
دوشم دل از غم تو بر آتش همی طپید
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۱۸۹
بوی سر زلف تو به شیدایی من نیست
امیرخسرو دهلوی : غزلیات
شمارهٔ ۱۰۹۴
یکی امروز سر زلف پریشان بگذار
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۰۲۶
بهار می رسد آماده جنون باشید
جامی : سبحة‌الابرار
بخش ۹۹ - مناجات در انتقال از تواضع به حلم و مدارا
ای وجود همه پیش تو عدم
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۱۷۱
در بگشا کامد خامی دگر
سنایی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۹۸
الا ای دلربای خوش بیا کامد بهاری خوش
شهریار : گزیدهٔ غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۲۳ - طوطی خوش لهجه
مایه حسن ندارم که به بازار من آئی
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۹۰۵
رفت مرآت دل از کلفت آفاق به رنگ
مولوی : دفتر اول
بخش ۸۹ - باز گفتن بازرگان با طوطی آنچ دید از طوطیان هندوستان
 کرد بازرگان تجارت را تمام
قاآنی : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۴۰ - د‌ر مدح سلطان ماضی محمدشاه غازی و حاج میرزا آقاسی
هستی دو وجه دارد مخفی و ظاهر است
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۱۲۷
دل به دست آن نگار شوخ و شنگ افتاده است
فردوسی : پادشاهی بهرام گور
بخش ۲۹
چو از کار رومی بپردخت شاه
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۶۹۹
نیست جز داغ عزیزان حاصل پایندگی
صائب تبریزی : ابیات منتسب
شمارهٔ ۲۵
کاکل چه گنه دارد، دستش ز قفا واکن
ملک‌الشعرای بهار : ارمغان بهار
فقرۀ ۵۵
خوب‌خیم و درست وکارآگاه مرد اگرچه درویش است هم به دامادی گیر ، هرآینه او را خواسته از یزدان برسد.
0️⃣3️⃣0️⃣7️⃣ سامانه «هفتاد سی» کاربران را در ۷۰ درصد سود بازار بزرگ محصولات اعتباری از جمله شارژ و بسته های اینترنت و قبض و… شریک می کند.
✅ شما روی خرید تمام کسانی که از طریق شما با سایت و اپ ۷۰۳۰ آشنا شده اند، سود مشخص خواهید داشت.
✅ از طریق لینک زیر در چند ثانیه عضو شوید و شروع به درآمدزائی کنید.
🌐https://7030.ir/r/gowhar
💌 شناسه‌ی معرف هنگام ثبت نام: gowhar
بازی و سرگرمی