به سوال های ادبی جواب بده، دانش خودت رو محک بزن، امتیاز کسب کن، نشان ها رو به دست بیار و با دیگران رقابت کن.

شروع می کنم
سلمان ساوجی : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۶۶ - درطلب آمرزش
منم ، که نیست شب و روز جز گنه کارم
سلمان ساوجی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۴۸
گل فردوس چه باشد که به روی تو رسد
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۱۱۰
از لب یار شکر را چه خبر؟
هلالی جغتایی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۸۳
جامه گلگون، روی آتشناک از گل پاک تر
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۲۸۷
آمد یار و بر کفش جام میی چو مشعله
خیام : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۵۷
آنکس که زمین و چرخ و افلاک نهاد
عراقی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱۵۹
در عشق ببر از همه، گر بتوانی
خاقانی : قصاید
شمارهٔ ۱۱ - در صفت عشق و مدح شیخ الاسلام ناصر الدین ابراهیم
عشق بیفشرد پا بر نمط کبریا
احمد شاملو : لحظه‌ها و همیشه
ميان ِ ماندن و رفتن...
ميان ِ ماندن و رفتن حکايتي کرديم
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۷۳۷
شاد آنکه ز دور ما یار ما بنماید
مهدی اخوان ثالث : آخر شاهنامه
کاوه یا اسکندر؟
موج‌ها خوابیده‌اند، آرام و رام
شاه نعمت‌الله ولی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۱۵
عشق جانان حیات جان من است
انوری : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۴۱۷
هرکو به مواظبت بخواند چیزی
هلالی جغتایی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۸۸
ای مسلمانان، گرفتارم بدست کافری
اقبال لاهوری : ارمغان حجاز
نگه دارد برهمن کار خود را
نگه دارد برهمن کار خود را
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۲۸۸
شحنهٔ عشق می‌کشد از دو جهان مصادره
حافظ : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۱۰
نی قصهٔ آن شمع چگل بتوان گفت
ملک‌الشعرای بهار : کارنامهٔ زندان
جعل‌ نامه و گرفتار ساختن مرد بیگناه
نامه‌ای ساخت پس به خط رفیق
سهراب سپهری : حجم سبز
پشت دریاها
قایقی خواهم ساخت،
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۹
خانه بر دوش‌تر از ابر بهاران بودم
بازی و سرگرمی