فریدون مشیری : از خاموشی
بیا ز سنگ بپرسیم!
درون آینه ها درپی چه می گردی ؟
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۰۳۸
حسن ترا به نقش و نگار احتیاج نیست
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۵۷۸۲
سر بر فلک ز همت والا کشیده ام
رشیدالدین وطواط : قصاید
شمارهٔ ۱۱۶ - در مدح اتسز
زهی فروخته حسن تو در جهان آتش
سعدی : مثنویات
شمارهٔ ۲۰
همه فرزند آدمند بشر
فرخی سیستانی : قصاید (گزیدهٔ ناقص)
قصیدهٔ شمارهٔ ۲۷ - در مدح امیر یوسف بن ناصرالدین
کاشکی کردمی از عشق حذر
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۵۴۵۸
ما ز وری آتشین او نقاب افکنده ایم
سعدی : غزلیات
غزل ۴۶۲
طوطی نگوید از تو دلاویزتر سخن
وحشی بافقی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۶۱
خوش آن که شود بساط مهجوری طی
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۶۳۶
چند دستم شانه زلف پریشانی بود؟
شاه نعمت‌الله ولی : مفردات
شمارهٔ ۲۳۹
نبی بیت اللّه و باش علی دان
شیخ بهایی : نان و پنیر
بخش ۳ - فی‌العقل
چیست دانی عقل در نزد حکیم؟
احمد شاملو : در آستانه
هاسمیک
با آیدا،
هجویری : بابٌ فی فرقِ فِرَقهم و مذاهِبهم و آیاتِهم و مقاماتِهم و حکایاتِهم
الکلام فی الغیبةِ و الحضور
این عبارت‌هایی است که طردشان چون عکس بود اندر عین معنی مقصود، آنگاه متضاد نماید و مستعمل است و متداول اندر میان ارباب لسان و اهل معنی.
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۵۳۷
اندر رمضان خاک تو زر میگردد
داوود ملک‌زاده : دفتر اول: مانند نوک مدادها می‌شکنم
رباعی شمارۀ 19
من یار ندارم چه کسی یار مرا
عطار نیشابوری : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۹۳
منم آن گبر دیرینه که بتخانه بنا کردم
عطار نیشابوری : آغاز کتاب
فی فضیلة امیرالمؤمنین عثمان رضی الله عنه
چون خلافت رونق از عثمان گرفت
احمد شاملو : قطع‌نامه
سرود ِ مردی که خودش را کُشته است
نه آبش دادم
سیف فرغانی : غزلیات
شمارهٔ ۳۵۹
گر بدان خوش پسر رسد دستم
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام