اوحدی مراغه‌ای : جام جم
در ترتیب ظهور موالید ثلاثه اول در صفت معدن
جرم خورشید گرد پیکر خاک
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۸۸۸
زهره من بر فلک شکل دگر می‌رود
کارو : دیگر اشعار
آتش شهوت
تو ای مادر اگر شوخ چشمی‌ها نمی‌کردی
فروغ فرخزاد : دیوار
رویا
با امیدی گرم و شادی بخش
اِ لیـــار (جبار محمدی ) : رباعیات و دوبیتی‌ها
شماره ۷۰
صداقت گوهر کمیاب دهر است
اوحدی مراغه‌ای : غزلیات
غزل شمارهٔ ۸۰۶
سنت آنست که خاک کف پایش باشی
داوود ملک‌زاده : دفتر اول: مانند نوک مدادها می‌شکنم
رباعی شمارۀ 21
نوروز دوباره می‌رسد از پس ِ باغ
اقبال لاهوری : پس چه باید کرد؟
پس چه باید کرد ای اقوام شرق
پس چه باید کرد ای اقوام شرق
خاقانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۸۱
آب و سنگم داد بر باد آتش سودای من
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۹۸۵
صنما بیار باده، بنشان خمار مستان
امیرخسرو دهلوی : غزلیات (گزیدهٔ ناقص)
گزیدهٔ غزل ۳۸۷
گر ز در ماندگی عشق ترا دردی هست
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۶۵۸
نیست در مغز زمین چون گردبادم ریشه ای
هجویری : بابٌ ذکر ائمّتهم مِنْ أتباعِ التّابعین
۳۵- ابومحمد رُوَیم بن احمد، رضی اللّه عنه
و منهم: وحید عصر و امام دهر، ابومحمد رُوَیم بن احمد، رضی اللّه عنه
رضی‌الدین آرتیمانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۷۳
مرا دستی است بالا دست گردون
عطار نیشابوری : باب هشدهم: در همّت بلند داشتن و در كار تمام بودن
شمارهٔ ۳۲
از دورِ فلک زیر و زبر خواهی شد
رضی‌الدین آرتیمانی : رباعیات
رباعی شماره ۷۶
یک کوچه شده‌است خلوت و بازارم
احمد شاملو : آیدا در آینه
سرودِ آن کس که از کوچه به خانه باز می‌گردد
نه در خیال، که رویاروی می‌بینم
سعدالدین وراوینی : باب نهم
در عقاب و آزاد چهره و ایرا
ملک‌زاده گفت: شنیدم که در حدودِ آذربیجان کوهیست ببلند نامی و انواعِ نبات و نوامی مشهور، اجناسِ وحوش و طیور از فضای هوا و عرصهٔ هامون در معاطف دامنِ او خزیده و گریبان از دستِ غریمِ حوادث درکشیده، در آن مراتع و مرابع میانِ ناز و نعیم پرورده و از مجاورتِ نیاز و ناکامی رختِ اقامت بساحتِ آن منشأ خصب و راحت آورده، ره نشینانِ شام و سحر بنامِ منابتِ خاکش طبلهٔ عقاقیر گشوده، ناک دهان صبا و شمال ببویِ فوحات هوایش نافهٔ از اهیر شکافته ، خضر از چشمهٔ حیوان چاشنیِ زلالِ انهارش گرفته، ادریس از سایهٔ طوبی بظلالِ اشجارش آرزومند شده .
شاه نعمت‌الله ولی : مفردات
شمارهٔ ۲۴۱
نشان اهل دوزخ نیز چار است
امیرخسرو دهلوی : غزلیات
شمارهٔ ۸۰۹
روی نکو بی وجود ناز نباشد
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام