باباطاهر عریان همدانی : دوبیتی‌ها
دوبیتی شمارهٔ ۳۳۹
دل دیوانه‌ام دیوانه‌تر شی
هاتف اصفهانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۸۱
کجایی در شب هجران که زاری‌های من بینی
فردوسی : پادشاهی هرمزد دوازده سال بود
بخش ۲ - آغاز داستان
یکی پیر بد مرزبان هری
عطار نیشابوری : اشترنامه
حكایت مرد كر و قافله
بود وقتی در ره حج قافله
مسعود سعد سلمان : قصاید
شمارهٔ ۲۸۱ - مدح محمد خاص
دولت خاص و خاصه زاده شاه
رشیدالدین میبدی : ۱۰- سورة یونس - مکیة
۵ - النوبة الثانیة
قوله تعالى: وَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ این آیت در شأن مستهزیان آمد که استماع ایشان بتعنّت و استهزا بود، لا جرم مى‏شنیدند و ایشان را در آن هیچ نفع نبود، و ایشان را بکار نیامد، همچون کسى که کر باشد و خود به اصل هیچ نشنود. و گفته‏اند: سمع در قرآن بر دو وجه است: یکى سمع ایمان است بدل، چنان که در سورت هود گفت: ما کانُوا یَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ اى لم یطیقوا سمع الایمان بالقلب. و در سورة الکهف گفت: وَ کانُوا لا یَسْتَطِیعُونَ سَمْعاً یعنى سمع الایمان بالقلوب.
هاتف اصفهانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۸۰
روز و شب خون جگر می‌خورم از درد جدایی
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۹۴۹
وفور مال به تأکید خسّت است دلیل
سعدی : غزلیات
غزل ۳۰۳
پروانه نمی‌شکیبد از دور
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۵۸۹
شیشه با سنگ و قدح با محتسب یکرنگ شد
هاتف اصفهانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۷۹
چو نی نالدم استخوان از جدایی
اقبال لاهوری : پیام مشرق
غلامی
آدم از بی بصری بندگی آدم کرد
صائب تبریزی : مطالع
شمارهٔ ۱۷۷
از تراش آن خط مشکین جلوه زان رخسار کرد
رضی‌الدین آرتیمانی : رباعیات
رباعی شماره ۷۵
ما ناب گلابیم، گل آلود نه‌ایم
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۸۹
دوش از بت من جهان چه می‌شد؟
سعدی : باب هشتم در شکر بر عافیت
حکایت سفر هندوستان و ضلالت بت پرستان
بتی دیدم از عاج در سومنات
فیض کاشانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۸۵۳
برفت از برم آن نگار یگانه
عرفی شیرازی : غزلها
غزل شمارهٔ ۴۸۷
هر چند بی غمانه به مسکن فتاده ایم
سعدی : باب پنجم در عشق و جوانی
حکایت شمارهٔ ۱۹
یکی را از ملوک عرب حدیث مجنون لیلی و شورش حال او بگفتند که با کمال فضل و بلاغت سر در بیابان نهاده است و زمام عقل از دست داده به فرمودش تا حاضر آوردند و ملامت کردن گرفت که در شرف نفس انسان چه خلل دیدی که خوی بهایم گرفتی و ترک عشرت مردم گفتی؟ گفت
وحدت کرمانشاهی : غزلیات
غزل شماره 51
به عقل غره مشو تند پا منه در راه
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام