چالش ادبی کاربران برتر حمایت مالی
دعا و مناجات در ماه مبارک رمضان
سیف فرغانی : قصاید و قطعات
شمارهٔ ۱۲۴
نام تو چون بر زبان آید همی
حکیم نزاری : غزلیات
شمارهٔ ۱۹
گر تو نگویی به من من به که دانم ترا
رهی معیری : غزلها - جلد دوم
خنده برق
سزای چون تو گلی گر چه نیست خانه ما
جامی : خردنامه اسکندری
بخش ۲۷ - خردنامه فیثاغورس
چنین است در سفرهای قدیم
نظامی : شرف نامه
بخش ۳۸ - رفتن اسکندر به غار کیخسرو
بیا ساقی آن جام کیخسروی
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۷۷۱
شد ز غمت خانهٔ سودا دلم
سعدی : غزلیات
غزل ۲۱۱
امروز در فراق تو دیگر به شام شد
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۹۱۱
در یاد جلوهٔ توکه دارد هزار رنگ
همام تبریزی : غزلیات
شمارهٔ ۷۶
قومی که ره به منزل خوبان همی برند
سعدی : قطعات
شمارهٔ ۸۹
حاکم ظالم به سنان قلم
حکیم نزاری : غزلیات
شمارهٔ ۳۵۱
بوی عرق چین تو باد صبا برگرفت
سلمان ساوجی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۳۴
ای ابر بهار خانه پرورده تست
اوحدی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۴۱
نگارا، چرا شدی نهان از نهان من؟
رضی‌الدین آرتیمانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۴
دست شوقی با گریبان آشنا میخواستیم
سنایی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۵۹
هر گه که به تو در نگرم خیره بمانم
سهراب سپهری : ما هیچ، ما نگاه
سمت خیال دوست
برای ک.تینا
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۲۴
رخصت نظاره‌ای‌گر می‌دهد جانان مرا
عطار : بخش سی و پنجم
الحكایة و التمثیل
مصطفی چون آمد از معراج در
امیرخسرو دهلوی : غزلیات
شمارهٔ ۱۰۷۳
چنان چشمی ز رویم دور می دار
امیرخسرو دهلوی : غزلیات (گزیدهٔ ناقص)
گزیدهٔ غزل ۱۲۷
سرو بستان ملاحت قامت رعنای تست
0️⃣3️⃣0️⃣7️⃣ سامانه «هفتاد سی» کاربران را در ۷۰ درصد سود بازار بزرگ محصولات اعتباری از جمله شارژ و بسته های اینترنت و قبض و… شریک می کند.
✅ شما روی خرید تمام کسانی که از طریق شما با سایت و اپ ۷۰۳۰ آشنا شده اند، سود مشخص خواهید داشت.
✅ از طریق لینک زیر در چند ثانیه عضو شوید و شروع به درآمدزائی کنید.
🌐https://7030.ir/r/gowhar
💌 شناسه‌ی معرف هنگام ثبت نام: gowhar
بازی و سرگرمی