چالش ادبی کاربران برتر حمایت مالی
سلمان ساوجی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۸۹
ای داده غمت بباد جانم چو شمع
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۵۷۳
با روی تو هیچکس ز باغ اندیشد
رشیدالدین میبدی : ۵۷- سورة الحدید
۱ - النوبة الاولى
قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۸۸۱
ای مرد سماع معده را خالی دار
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۹۹۲
حسن بالادست را هر روزشان دیگرست
انوری : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۸۴
روی چون ماه آسمان داری
فردوسی : داستان رستم و اسفندیار
بخش ۲۲
چو شد روز رستم بپوشید گبر
عطار : باب هشدهم: در همّت بلند داشتن و در كار تمام بودن
شمارهٔ ۱۱
گر مرد رهی راه نهان باید رفت
سیف فرغانی : قصاید و قطعات
شمارهٔ ۱۰۹ - وله قال فی مرثیه الشهید کریم الدین اسماعیل البکری نورالله حفرته (و مرقده)
ای بوده همتم همه طول بقای تو
همام تبریزی : رباعیات
شمارهٔ ۴۰
گفتی غم عشقت همه کس می داند
قرآن کریم : سوره ها
سورة النور
مدنيّة
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۲۳۳
دو روزی گو به خون گل کرده باشد چشم نمناکم
عرفی : غزلها
غزل شمارهٔ ۶۰
برو مسیح که فکر فراغ من غلط است
سهراب سپهری : آوار آفتاب
فراتر
می تازی ، همزاد عصیان !
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۷۸۶
چرا از سینه ای آه سحر بیرون نمی آیی؟
وحشی : غزلیات
غزل ۹۴
قرعه دولت زدم ، یاری و اقبال هست
اقبال لاهوری : ارمغان حجاز
چنین دور آسمان کم دیده باشد
چنین دور آسمان کم دیده باشد
عطار : غزلیات
غزل شمارهٔ ۵۱۹
سر مویی سر عالم ندارم
خاقانی : قطعات
شمارهٔ ۱۹۱
نیست در ایام چیزی از وفا نایافت‌تر
محمدحسن بارق شفیعی : محمدحسن بارق شفیعی
هشدار
دنیای سال‌خورده جوانی ز سر گرفت
چشنواره بهاره بانی مد بازی و سرگرمی