چالش حفظ شعر
هلالی جغتایی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۲۵
تا چشم تو عشوه‌ساز خواهد بودن
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۴۳۳
دل بی صبر به طوفان بلا رهبر ماست
عطار : هیلاج نامه
در کشف حجاب و وصول دوست
اگر خود پرده برگیردزرویش
سهراب سپهری : حجم سبز
ندای آغاز
کفش‌هایم کو،
مولوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۵۹۰
چون ز صورت برتر آمد آفتاب و اخترم
ظهیر فاریابی : قطعات
شمارهٔ ۲۸
خدایگان کرام جهان رضی الدین
ناصرخسرو : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۵۳
این جهان بی‌وفا را بر گزیدو بد گزید
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۹۱۷
حیف است عمر صرف تماشا کند کسی
سهراب سپهری : شرق اندوه
هایی
سرچشمه رویش هایی، دریایی، پایان تماشایی.
وحشی : غزلیات
غزل ۱۱۹
به زیر لب حدیث تلخ ، کان بیدادگر دارد
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۴۸۱
آن روز که عشق با دلم بستیزد
سعدی : باب اول در سیرت پادشاهان
حکایت شمارهٔ ۱۰
بر بالین تربت یحیی پیغامبر(ع) معتکف بودم در جامع دمشق که یکی از ملوک عرب که به بی انصافی منسوب بود اتفاقاً به زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۸۹۱
غیر از حیا چه پیش توان برد در عرق
احمد شاملو : در آستانه
طبيعتِ بی‌جان
به میترا اسپهبد
خواجوی کرمانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶
بگذر ای خواجه و بگذار مرا مست اینجا
داوود ملک‌زاده : دفتر اول: مانند نوک مدادها می‌شکنم
رباعی شمارۀ 36
نه بوی تو را می‌دهد این پیرهن‌ام
شهریار : گزیدهٔ غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۰ - کنج فنا
سری به سینه خود تا صفا توانی یافت
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۶۱۶
تیری ز کمانچهٔ ربابی بجهید
مهدی اخوان ثالث : دوزخ اما سرد
به دیدارم بیا هر شب
به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی ِ تنها و تاریک ِ خدا مانند
رهی معیری : چند قطعه
گوهر یکتا
فتاد گوهر یکتای من به دست رقیب
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم