چالش حفظ شعر
صائب تبریزی : گزیدهٔ غزلیات
غزل شمارهٔ ۹
سودا به کوه و دشت صلا می‌دهد مرا
قرآن کریم : سوره ها
سورة ص
مكيّة
وحشی : غزلیات
غزل ۷۱
مریض عشق اگر سد بود علاج یکیست
سنایی : طریق التحقیق
ما رایت شیئاً !لا ورایت الله فیه
در جهانی که عالم ثانی است
انوری : مقطعات
شمارهٔ ۱۴۵ - در هجا
آن خداوندی که سال و ماه را
رودکی : قصاید و قطعات
شمارهٔ ۲
به حق نالم ز هجر دوست زارا
سعدی : باب سوم در عشق و مستی و شور
حکایت در معنی اهل محبت
شنیدم که بر لحن خنیاگری
صامت بروجردی : غزلیات
شمارهٔ ۴۷
کسی که در صف مستان به احتراز نشیند
امام خمینی : رباعیات
نتوان یافت
با فلسفه، ره به سوی او نتوان یافت
صائب تبریزی : متفرقات
شمارهٔ ۴۹۹
در دل است آن کس که از نادیدنش دیوانه ایم
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۳۷۵
هر که در وقت جوانی ره طاعت گیرد
عبید زاکانی : قصاید
قصیدهٔ شمارهٔ ۲۶ - در مدح شاه شیخ ابواسحاق و تهنیت وزارت رکن‌الدین عمیدالملک
شد ملک فارس باز به تایید کردگار
قدسی مشهدی : غزلیات
شمارهٔ ۳۴۷
لبی از زمزمه عشق، خروشان دارم
قدسی مشهدی : مثنوی‌ها
شمارهٔ ۳۰ - در وصف ناتوانی و بیماری
مسلمانان فغان زین ناتوانی
صائب تبریزی : تکبیتهای برگزیده
تک‌بیت شمارهٔ ۷۷۴
رمزی است ز پاس ادب عشق، که مرغان
فریدون مشیری : از خاموشی
تو نیستی که ببینی
تو نیستی که ببینی
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۱۴۳۳
دل بی صبر به طوفان بلا رهبر ماست
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۳۸۲
از زنگ کبر آینه خویش ساده کن
فریدون مشیری : تا صبح تابناک اهورایی
خط آتش
در پشت میله‌های قفس، از سرِ ملال
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۲۶۸۴
به مکتب هوس از کیف و کم چه فهمیدی
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم