مهدی اخوان ثالث : آخر شاهنامه
قاصدک
قاصدک! هان، چه خبر آوردی؟
امیرخسرو دهلوی : غزلیات
شمارهٔ ۵۶۹
به سالی کی چنین ماهی برآید؟
سلمان ساوجی : قطعات
قطعه شمارهٔ ۷۴
یا رب این قوم چه دم سرد و چه افسرده
رشیدالدین میبدی : ۱۱- سورة هود - مکیة
۱ - النوبة الثالثة
قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ «بسم اللَّه» اخبار عن وجود الحقّ بنعت القدم «الرحمن الرحیم» اخبار عن بقائه بوصف العلا و الکرم کاشف الارواح باسم اللَّه فهیّمهم، و کاشف النفوس بالرحمن الرحیم فتیّمهم، فالارواح دهشى فى کشف جلاله، و النّفوس عطشى الى لطف جماله.
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۸۰۸
زان خوشه‌که میناگری باغ عنب داشت
مولوی : دفتر چهارم
بخش ۱۱۱ - تفسیر این آیت کی و ما خلقنا السموات والارض و ما بینهما الا بالحق نیافریدمشان بهر همین کی شما می‌بینید بلک بهر معنی و حکمت باقیه کی شما نمی‌بینید آن را
هیچ نقاشی نگارد زین نقش
ملک‌الشعرای بهار : قطعات
شمارهٔ ۶۱ - جایزهٔ جواب دماوندیه
بگفتم چامه‌ای بهر دماوند
بیدل دهلوی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۴۹
سری‌نبودبه وحشت‌زبزم‌جستن‌مارا
رهی معیری : غزلها - جلد سوم
ماجرای نیمشب
یافتم روشندلی از گریه های نیمشب
سعدی : باب اول در سیرت پادشاهان
حکایت شمارهٔ ۱
پادشاهی را شنیدم به کشتنِ اسیری اشارت کرد. بیچاره درآن حالت نومیدی، ملک را دشنام دادن گرفت، و سقط گفتن که گفته‌اند هر که دست از جان بشوید، هر چه در دل دارد بگوید.
عطار نیشابوری : غزلیات
غزل شمارهٔ ۷۶
ره میخانه و مسجد کدام است
ایرج میرزا : غزل ها
غزل شمارۀ ۱۴
ما خریدیم به جان عشق تو نی با زر و سیم
شاه نعمت‌الله ولی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۳۱۰
زنهار دلا مکوش جز بر نیکی
صائب تبریزی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۵۹۸۶
با لب او کار دندان می کند سین سخن
سلمان ساوجی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۳۳۴
بیمار و بر افتاد نفس دوش سحرگه
عبید زاکانی : مقطعات
شمارهٔ ۲۰ - در نصیحت
ای دل ز اهل و اولاد دیگر مکش ملامه
خواجوی کرمانی : غزلیات
غزل شمارهٔ ۶۲۹
ای تنم کرده ز غم موئی و در مو زده خم
مولوی : رباعیات
رباعی شمارهٔ ۵۴۶
ای اطلس دعوی ترا معنی برد
احمد پروین : گزیدۀ غزل ها
رقص غنچه
در آسیای بادی من رقص باد کو ؟
نظامی گنجوی : لیلی و مجنون
بخش ۹ - در نصیحت فرزند خود محمد نظامی
ای چارده ساله قرة‌العین
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام