نشون بده از حافظ چقدر شعر میدونی!

این آزمون شامل ده پرسش است. در هر پرسش مصرع اول یک بیت نمایش داده میشه و باید مصرع دوم را از بین گزینه های موجود انتخاب کنی.
دقت کن که برای هر پرسش تنها 25 ثانیه زمان در اختیار داری.
اگه آماده ای، فرم رو تکمیل کن و دکمه شروع رو بزن.

خودت رو نشون بده!

شماره تلفنت رو صحیح وارد کن، تا اگه مقدور شد که به بهترین ها جایزه بدیم، بتونیم باهات تماس بگیریم.