چالش حفظ شعر
درباره فایز

زایر محمدعلی دشتی متخلص به فایز و مشهور به فایز دشتستانی (۱۲۱۳-۱۲۸۹ ه ش) دوبیتی‌سرای اهل شهرستان دشتی استان بوشهر است که دوبیتی‌هایش او را از نمایندگان شاخص شعر عامه و ادبیات فولکلوریک نموده است. شماره دوبیتی‌های فایز به درستی معلوم نیست، در برخی جزوه‌ها تعداد دوبیتی‌های این شاعر را به تفاوت بین ۱۳۴ ـ ۲۷۹ ـ ۲۸۲ ـ ۳۳۲ ذکر کرده‌اند. او تقریباً در همه دوبیتی‌هایش از تخلص بهره می‌گیرد و بیشتر از هر چیز عشق به «پری» و بیان سوز هجرانش را به نمایش می‌گذارد.

اشعار فایز به همت آقای امیرحسین موسوی از طریق گنجور در دسترس علاقمندان ادبیات فارسی قرار گرفته است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
فایز
دوبیتی‌ها
دوبیتی شمارهٔ ۱ دوبیتی شمارهٔ ۲ دوبیتی شمارهٔ ۳ دوبیتی شمارهٔ ۴ دوبیتی شمارهٔ ۵ دوبیتی شمارهٔ ۶ دوبیتی شمارهٔ ۷ دوبیتی شمارهٔ ۸ دوبیتی شمارهٔ ۹ دوبیتی شمارهٔ ۱۰ دوبیتی شمارهٔ ۱۱ دوبیتی شمارهٔ ۱۲ دوبیتی شمارهٔ ۱۳ دوبیتی شمارهٔ ۱۴ دوبیتی شمارهٔ ۱۵ دوبیتی شمارهٔ ۱۶ دوبیتی شمارهٔ ۱۷ دوبیتی شمارهٔ ۱۸ دوبیتی شمارهٔ ۱۹ دوبیتی شمارهٔ ۲۰ دوبیتی شمارهٔ ۲۱ دوبیتی شمارهٔ ۲۲ دوبیتی شمارهٔ ۲۳ دوبیتی شمارهٔ ۲۴ دوبیتی شمارهٔ ۲۵ دوبیتی شمارهٔ ۲۶ دوبیتی شمارهٔ ۲۷ دوبیتی شمارهٔ ۲۸ دوبیتی شمارهٔ ۲۹ دوبیتی شمارهٔ ۳۰ دوبیتی شمارهٔ ۳۱ دوبیتی شمارهٔ ۳۲ دوبیتی شمارهٔ ۳۳ دوبیتی شمارهٔ ۳۴ دوبیتی شمارهٔ ۳۵ دوبیتی شمارهٔ ۳۶ دوبیتی شمارهٔ ۳۷ دوبیتی شمارهٔ ۳۸ دوبیتی شمارهٔ ۳۹ دوبیتی شمارهٔ ۴۰ دوبیتی شمارهٔ ۴۱ دوبیتی شمارهٔ ۴۲ دوبیتی شمارهٔ ۴۳ دوبیتی شمارهٔ ۴۴ دوبیتی شمارهٔ ۴۵ دوبیتی شمارهٔ ۴۶ دوبیتی شمارهٔ ۴۷ دوبیتی شمارهٔ ۴۸ دوبیتی شمارهٔ ۴۹ دوبیتی شمارهٔ ۵۰ دوبیتی شمارهٔ ۵۱ دوبیتی شمارهٔ ۵۲ دوبیتی شمارهٔ ۵۳ دوبیتی شمارهٔ ۵۴ دوبیتی شمارهٔ ۵۵ دوبیتی شمارهٔ ۵۶ دوبیتی شمارهٔ ۵۷ دوبیتی شمارهٔ ۵۸ دوبیتی شمارهٔ ۵۹ دوبیتی شمارهٔ ۶۰ دوبیتی شمارهٔ ۶۱ دوبیتی شمارهٔ ۶۲ دوبیتی شمارهٔ ۶۳ دوبیتی شمارهٔ ۶۴ دوبیتی شمارهٔ ۶۵ دوبیتی شمارهٔ ۶۶ دوبیتی شمارهٔ ۶۷ دوبیتی شمارهٔ ۶۸ دوبیتی شمارهٔ ۶۹ دوبیتی شمارهٔ ۷۰ دوبیتی شمارهٔ ۷۱ دوبیتی شمارهٔ ۷۲ دوبیتی شمارهٔ ۷۳ دوبیتی شمارهٔ ۷۴ دوبیتی شمارهٔ ۷۵ دوبیتی شمارهٔ ۷۶ دوبیتی شمارهٔ ۷۷ دوبیتی شمارهٔ ۷۸ دوبیتی شمارهٔ ۷۹ دوبیتی شمارهٔ ۸۰ دوبیتی شمارهٔ ۸۱ دوبیتی شمارهٔ ۸۲ دوبیتی شمارهٔ ۸۳ دوبیتی شمارهٔ ۸۴ دوبیتی شمارهٔ ۸۵ دوبیتی شمارهٔ ۸۶ دوبیتی شمارهٔ ۸۷ دوبیتی شمارهٔ ۸۸ دوبیتی شمارهٔ ۸۹ دوبیتی شمارهٔ ۹۰ دوبیتی شمارهٔ ۹۱ دوبیتی شمارهٔ ۹۲ دوبیتی شمارهٔ ۹۳ دوبیتی شمارهٔ ۹۴ دوبیتی شمارهٔ ۹۵ دوبیتی شمارهٔ ۹۶ دوبیتی شمارهٔ ۹۷ دوبیتی شمارهٔ ۹۸ دوبیتی شمارهٔ ۹۹ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۰ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۱ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۲ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۳ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۴ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۵ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۶ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۷ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۸ دوبیتی شمارهٔ ۱۰۹ دوبیتی شمارهٔ ۱۱۰ دوبیتی شمارهٔ ۱۱۱ دوبیتی شمارهٔ ۱۱۲
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم