به سوال های ادبی جواب بده، دانش خودت رو محک بزن، امتیاز کسب کن، نشان ها رو به دست بیار و با دیگران رقابت کن.

شروع می کنم
درباره ملا هادی سبزواری

ملا هادی سبزواری (۱۲۱۲-۱۲۸۹ هجری قمری) فقیه و متکلم و فیلسوف شیعه ایرانی است. او در شهر سبزوار به دنیا آمد. پدرش حاج میرزا مهدی سبزواری یکی از علما بود. ملا هادی غزل‌های حکمی و عرفانی نیز سروده‌است و در شعر «اسرار» تخلص می‌کرد. ملا هادی سبزواری عصر روز بیست و پنجم ذی الحجه سال ۱۲۸۹ قمری درگذشت. آرامگاه او در دروازه نیشابور سبزوار (اکنون معروف به فلکه زند) قراردارد.

ملا هادی سبزواری
غزلیات
غزل شماره ۱ غزل شماره ۲ غزل شماره ۳ غزل شماره ۴ غزل شماره ۵ غزل شماره ۵ غزل شماره ۶ غزل شماره ۷ غزل شماره ۸ غزل شماره ۹ غزل شماره ۱۰ غزل شماره ۱۱ غزل شماره ۱۲ غزل شماره ۱۳ غزل شماره ۱۴ غزل شماره ۱۵ غزل شماره ۱۶ غزل شماره ۱۷ غزل شماره ۱۸ غزل شماره ۱۹ غزل شماره ۲۰ غزل شماره ۲۱ غزل شماره ۲۲ غزل شماره ۲۳ غزل شماره ۲۴ غزل شماره ۲۵ غزل شماره ۲۶ غزل شماره ۲۷ غزل شماره ۲۸ غزل شماره ۲۹ غزل شماره ۳۰ غزل شماره ۳۱ غزل شماره ۳۲ غزل شماره ۳۳ غزل شماره ۳۴ غزل شماره ۳۵ غزل شماره ۳۶ غزل شماره ۳۷ غزل شماره ۳۸ غزل شماره ۳۹ غزل شماره ۴۰ غزل شماره ۴۱ غزل شماره ۴۲ غزل شماره ۴۳ غزل شماره ۴۴ غزل شماره ۴۵ غزل شماره ۴۶ غزل شماره ۴۷ غزل شماره ۴۸ غزل شماره ۴۹ غزل شماره ۵۰ غزل شماره ۵۱ غزل شماره ۵۲ غزل شماره ۵۳ غزل شماره ۵۴ غزل شماره ۵۵ غزل شماره ۵۶ غزل شماره ۵۷ غزل شماره ۵۸ غزل شماره ۵۹ غزل شماره ۶۰ غزل شماره ۶۱ غزل شماره ۶۲ غزل شماره ۶۳ غزل شماره ۶۴ غزل شماره ۶۵ غزل شماره ۶۶ غزل شماره ۶۷ غزل شماره ۶۸ غزل شماره ۶۹ غزل شماره ۷۰ غزل شماره ۷۱ غزل شماره ۷۲ غزل شماره ۷۳ غزل شماره ۷۴ غزل شماره ۷۵ غزل شماره ۷۶ غزل شماره ۷۷ غزل شماره ۷۸ غزل شماره ۷۹ غزل شماره ۸۰ غزل شماره ۸۱ غزل شماره ۸۲ غزل شماره ۸۳ غزل شماره ۸۴ غزل شماره ۸۵ غزل شماره ۸۶ غزل شماره ۸۷ غزل شماره ۸۸ غزل شماره ۸۹ غزل شماره ۹۰ غزل شماره ۹۱ غزل شماره ۹۲ غزل شماره ۹۳ غزل شماره ۹۴ غزل شماره ۹۵ غزل شماره ۹۶ غزل شماره ۹۷ غزل شماره ۹۸ غزل شماره ۹۹ غزل شماره ۱۰۰ غزل شماره ۱۰۱ غزل شماره ۱۰۲ غزل شماره ۱۰۳ غزل شماره ۱۰۴ غزل شماره ۱۰۵ غزل شماره ۱۰۶ غزل شماره ۱۰۷ غزل شماره ۱۰۸ غزل شماره ۱۰۹ غزل شماره ۱۱۰ غزل شماره ۱۱۱ غزل شماره ۱۱۲ غزل شماره ۱۱۳ غزل شماره ۱۱۴ غزل شماره ۱۱۵ غزل شماره ۱۱۶ غزل شماره ۱۱۷ غزل شماره ۱۱۸ غزل شماره ۱۱۹ غزل شماره ۱۲۰ غزل شماره ۱۲۱ غزل شماره ۱۲۲ غزل شماره ۱۲۳ غزل شماره ۱۲۴ غزل شماره ۱۲۵ غزل شماره ۱۲۶ غزل شماره ۱۲۷ غزل شماره ۱۲۸ غزل شماره ۱۲۹ غزل شماره ۱۳۰ غزل شماره ۱۳۱ غزل شماره ۱۳۲ غزل شماره ۱۳۳ غزل شماره ۱۳۴ غزل شماره ۱۳۵ غزل شماره ۱۳۶ غزل شماره ۱۳۷ غزل شماره ۱۳۸ غزل شماره ۱۳۹ غزل شماره ۱۴۰ غزل شماره ۱۴۱ غزل شماره ۱۴۲ غزل شماره ۱۴۳ غزل شماره ۱۴۴ غزل شماره ۱۴۵ غزل شماره ۱۴۶ غزل شماره ۱۴۷ غزل شماره ۱۴۸ غزل شماره ۱۴۹ غزل شماره ۱۵۰ غزل شماره ۱۵۱ غزل شماره ۱۵۲ غزل شماره ۱۵۳ غزل شماره ۱۵۴ غزل شماره ۱۵۵ غزل شماره ۱۵۶ غزل شماره ۱۵۷ غزل شماره ۱۵۸ غزل شماره ۱۵۹ غزل شماره ۱۶۰ غزل شماره ۱۶۱ غزل شماره ۱۶۲ غزل شماره ۱۶۳ غزل شماره ۱۶۴ غزل شماره ۱۶۵ غزل شماره ۱۶۶ غزل شماره ۱۶۷ غزل شماره ۱۶۸ غزل شماره ۱۶۹ غزل شماره ۱۷۰ غزل شماره ۱۷۱ غزل شماره ۱۷۲ غزل شماره ۱۷۳ غزل شماره ۱۷۴ غزل شماره ۱۷۵ غزل شماره ۱۷۶ غزل شماره ۱۷۷ غزل شماره ۱۷۸ غزل شماره ۱۷۹ غزل شماره ۱۸۰ غزل شماره ۱۸۱ غزل شماره ۱۸۲ غزل شماره ۱۸۳ غزل شماره ۱۸۴
رباعیات ساقی‌نامه سؤال و جواب ترجیع‌بند
بازی و سرگرمی