چالش حفظ شعر
درباره مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث (م.امید) (۱۳۰۷-۱۳۶۹) شاعر نوگرای ایرانی و از پیروان سبک نیماست.
گزیده‌ای از اشعار این شاعر بزرگ توسط آقای مهران صمدنژاد برای گنجور رومیزی آماده شده است.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
مهدی اخوان ثالث
زمستان آخر شاهنامه از این اوستا در حیاط کوچک پاییز، در زندان دوزخ اما سرد
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم