چالش حفظ شعر
درباره رضی‌الدین آرتیمانی

میرزا محمد رضی معروف به میررضی آرتیمانی از شاعران و عارفان مشهور زمان صفویه است که در نیمه دوم قرن دهم هجری قمری در روستای آرتیمان از توابع تویسرکان به دنیا آمد. در ایام جوانی به همدان عزیمت و در آنجا مشغول تحصیل شد و در سلک شاگردان میرمرشد بروجردی درآمد. میررضی به علت شایستگی وافری که داشت زود مورد توجه شاه عباس صفوی قرار گرفت و در جمع منشیان و میرزایان شاه در آمد و به همین دلیل بود که داماد خاندان بزرگ صفوی شد. او در سال ۱۰۳۷ هجری قمری دیده از جهان فرو بست. او را در محل خانقاهش در تویسرکان به خاک سپردند. از او حدود ۱۲۰۰بیت شعر به جا مانده که معروفترین آنها ساقی نامهٔ اوست.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
رضی‌الدین آرتیمانی
غزلیات
غزل شمارهٔ ۱ غزل شمارهٔ ۲ غزل شمارهٔ ۳ غزل شمارهٔ ۴ غزل شمارهٔ ۵ غزل شمارهٔ ۶ غزل شمارهٔ ۷ غزل شمارهٔ ۸ غزل شمارهٔ ۹ غزل شمارهٔ ۱۰ غزل شمارهٔ ۱۱ غزل شمارهٔ ۱۲ غزل شمارهٔ ۱۳ غزل شمارهٔ ۱۴ غزل شمارهٔ ۱۵ غزل شمارهٔ ۱۶ غزل شمارهٔ ۱۷ غزل شمارهٔ ۱۸ غزل شمارهٔ ۱۹ غزل شمارهٔ ۲۰ غزل شمارهٔ ۲۱ غزل شمارهٔ ۲۲ غزل شمارهٔ ۲۳ غزل شمارهٔ ۲۴ غزل شمارهٔ ۲۵ غزل شمارهٔ ۲۶ غزل شمارهٔ ۲۷ غزل شمارهٔ ۲۸ غزل شمارهٔ ۲۹ غزل شمارهٔ ۳۰ غزل شمارهٔ ۳۱ غزل شمارهٔ ۳۲ غزل شمارهٔ ۳۳ غزل شمارهٔ ۳۴ غزل شمارهٔ ۳۵ غزل شمارهٔ ۳۶ غزل شمارهٔ ۳۷ غزل شمارهٔ ۳۸ غزل شمارهٔ ۳۹ غزل شمارهٔ ۴۰ غزل شمارهٔ ۴۱ غزل شمارهٔ ۴۲ غزل شمارهٔ ۴۳ غزل شمارهٔ ۴۴ غزل شمارهٔ ۴۵ غزل شمارهٔ ۴۶ غزل شمارهٔ ۴۷ غزل شمارهٔ ۴۸ غزل شمارهٔ ۴۹ غزل شمارهٔ ۵۰ غزل شمارهٔ ۵۱ غزل شمارهٔ ۵۲ غزل شمارهٔ ۵۳ غزل شمارهٔ ۵۴ غزل شمارهٔ ۵۵ غزل شمارهٔ ۵۶ غزل شمارهٔ ۵۷ غزل شمارهٔ ۵۸ غزل شمارهٔ ۵۹ غزل شمارهٔ ۶۰ غزل شمارهٔ ۶۱ غزل شمارهٔ ۶۲ غزل شمارهٔ ۶۳ غزل شمارهٔ ۶۴ غزل شمارهٔ ۶۵ غزل شمارهٔ ۶۶ غزل شمارهٔ ۶۷ غزل شمارهٔ ۶۸ غزل شمارهٔ ۶۹ غزل شمارهٔ ۷۰ غزل شمارهٔ ۷۱ غزل شمارهٔ ۷۲ غزل شمارهٔ ۷۳ غزل شمارهٔ ۷۴ غزل شمارهٔ ۷۵ غزل شمارهٔ ۷۶ غزل شمارهٔ ۷۷ غزل شمارهٔ ۷۸ غزل شمارهٔ ۷۹ غزل شمارهٔ ۸۰ غزل شمارهٔ ۸۱ غزل شمارهٔ ۸۲ غزل شمارهٔ ۸۳ غزل شمارهٔ ۸۴ غزل شمارهٔ ۸۵ غزل شمارهٔ ۸۶ غزل شمارهٔ ۸۷ غزل شمارهٔ ۸۸ غزل شمارهٔ ۸۹ غزل شمارهٔ ۹۰ غزل شمارهٔ ۹۱ غزل شمارهٔ ۹۲ غزل شمارهٔ ۹۳ غزل شمارهٔ ۹۴
قصاید رباعیات
رباعی شماره ۱ رباعی شماره ۲ رباعی شماره ۳ رباعی شماره ۴ رباعی شماره ۵ رباعی شماره ۶ رباعی شماره ۷ رباعی شماره ۸ رباعی شماره ۹ رباعی شماره ۱۰ رباعی شماره ۱۱ رباعی شماره ۱۲ رباعی شماره ۱۳ رباعی شماره ۱۴ رباعی شماره ۱۵ رباعی شماره ۱۶ رباعی شماره ۱۷ رباعی شماره ۱۸ رباعی شماره ۱۹ رباعی شماره ۲۰ رباعی شماره ۲۱ رباعی شماره ۲۲ رباعی شماره ۲۳ رباعی شماره ۲۴ رباعی شماره ۲۵ رباعی شماره ۲۶ رباعی شماره ۲۷ رباعی شماره ۲۸ رباعی شماره ۲۹ رباعی شماره ۳۰ رباعی شماره ۳۱ رباعی شماره ۳۲ رباعی شماره ۳۳ رباعی شماره ۳۴ رباعی شماره ۳۵ رباعی شماره ۳۶ رباعی شماره ۳۷ رباعی شماره ۳۸ رباعی شماره ۳۹ رباعی شماره ۴۰ رباعی شماره ۴۱ رباعی شماره ۴۲ رباعی شماره ۴۳ رباعی شماره ۴۴ رباعی شماره ۴۵ رباعی شماره ۴۶ رباعی شماره ۴۷ رباعی شماره ۴۸ رباعی شماره ۴۹ رباعی شماره ۵۰ رباعی شماره ۵۱ رباعی شماره ۵۲ رباعی شماره ۵۳ رباعی شماره ۵۴ رباعی شماره ۵۵ رباعی شماره ۵۶ رباعی شماره ۵۷ رباعی شماره ۵۸ رباعی شماره ۵۹ رباعی شماره ۶۰ رباعی شماره ۶۱ رباعی شماره ۶۲ رباعی شماره ۶۳ رباعی شماره ۶۴ رباعی شماره ۶۵ رباعی شماره ۶۶ رباعی شماره ۶۷ رباعی شماره ۶۸ رباعی شماره ۶۹ رباعی شماره ۷۰ رباعی شماره ۷۱ رباعی شماره ۷۲ رباعی شماره ۷۳ رباعی شماره ۷۴ رباعی شماره ۷۵ رباعی شماره ۷۶ رباعی شماره ۷۷ رباعی شماره ۷۸ رباعی شماره ۷۹ رباعی شماره ۸۰ رباعی شماره ۸۱ رباعی شماره ۸۲ رباعی شماره ۸۳ رباعی شماره ۸۴ رباعی شماره ۸۵ رباعی شماره ۸۶ رباعی شماره ۸۷ رباعی شماره ۸۸ رباعی شماره ۸۹ رباعی شماره ۹۰ رباعی شماره ۹۱ رباعی شماره ۹۲ رباعی شماره ۹۳ رباعی شماره ۹۴ رباعی شماره ۹۵ رباعی شماره ۹۶ رباعی شماره ۹۷ رباعی شماره ۹۸ رباعی شماره ۹۹ رباعی شماره ۱۰۰
مقطعات و غزلیات ناتمام مفردات ساقی‌نامه سوگندنامه گوهر عشق ترجیع بند
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم