چالش حفظ شعر
درباره شیخ محمود شبستری

سعدالدّین محمودبن امین‌الدّین عبدالکریم‌بن یحیی شبستری (معروف به: شیخ محمود شبستری) یکی از عارفان و شاعران سدهٔ هشتم هجری‌ست. سال تولّد او را گوناگون و از جمله ۶۸۷ ه.ق. دانسته‌اند. محل تولّد این عارف نام‌آور قصبهٔ شبستر در نزدیکی شهر تبریز است. او در سال ۷۲۰ ه.ق. در سنّ ۳۳ سالگی وفات یافته و در زادگاهش شبستر مدفون‌است. در اوایل زندگیش ، تبریز بروز و غلبهٔ قدرت مغول‌ها را شاهد بود ، که خود نوعی هرج و مرج فکری را سبب می‌گردید.

آثار ویدئویی و صوتی مرتبط با این منبع
شیخ محمود شبستری
گلشن راز
بخش ۱ - دیباچه بخش ۲ - سبب نظم کتاب بخش ۳ - سال در ماهیت فکرت بخش ۴ - جواب بخش ۵ - تمثیل در بیان سر پنهانی حق در عین پیدایی بخش ۶ - سال در موضوع فکرت بخش ۷ - جواب بخش ۸ - تمثیل در بیان ظهور خورشید حقیقت در آیینه کائنات بخش ۹ - قاعده در شناخت عوالم پنهان و شرایط عروج بدان عوالم بخش ۱۰ - قاعده در تشبیه کتاب آفرینش به کتاب وحی بخش ۱۱ - قاعدهٔ تفکر در آفاق بخش ۱۲ - تمثیل در بیان وحدت کارخانه عالم بخش ۱۳ - قاعده در تفکر در انفس بخش ۱۴ - سال از ماهیت من بخش ۱۵ - جواب بخش ۱۶ - سال از احوال سالک و نشانهای مرد کامل بخش ۱۷ - جواب به سال اول بخش ۱۸ - قاعده در بیان سیر نزول و مراتب صعود آدمی بخش ۱۹ - تمثیل در بیان مقام نبوت و ولایت بخش ۲۰ - جواب به سال دوم بخش ۲۱ - تمثیل در بیان رابطهٔ شریعت و طریقت و حقیقت بخش ۲۲ - قاعده در حکمت وجود اولیا بخش ۲۳ - تمثیل در بیان سیر مراتب نبوت و ولایت بخش ۲۴ - سال از شرایط شناخت وحدت و موضوع شناخت عرفانی بخش ۲۵ - جواب بخش ۲۶ - سال از کیفیت جمع بین وحدت و کثرت بخش ۲۷ - جواب بخش ۲۸ - تمثیل در بیان نسبت عقل با شهود بخش ۲۹ - سال از معنی انا الحق بخش ۳۰ - جواب بخش ۳۱ - قاعده در بطلان حلول و اتحاد بخش ۳۲ - تمثیل در نمودهای بی‌بود بخش ۳۳ - سال از معنی وصال بخش ۳۴ - جواب بخش ۳۵ - تمثیل در اطوار وجود بخش ۳۶ - سال از ماهیت قرب و بعد و امکان وصال با حق بخش ۳۷ - جواب بخش ۳۸ - سال از ماهیت نطق و بیان بخش ۳۹ - جواب بخش ۴۰ - تمثیل در بیان ماهیت صورت و معنی بخش ۴۱ - قاعده در بیان اقسام فضیلت بخش ۴۲ - تمثیل در بیان نکاح معنوی جسم با جان یا صورت با معنی بخش ۴۳ - سال در شناخت جزو حقیقی و کل مجازی و کیفیت بزرگتر بودن این جزو از کل خود بخش ۴۴ - جواب بخش ۴۵ - تمثیل در بیان اقسام مرگ و ظهور اطوار قیامت در لحظهٔ مرگ بخش ۴۶ - قاعده در بیان معنی حشر بخش ۴۷ - سال از کیفیت جدایی میان قدیم و محدث بخش ۴۸ - جواب بخش ۴۹ - سال از معانی اصطلاحات شاعرانه عارفان بخش ۵۰ - جواب بخش ۵۱ - اشارت به چشم و لب بخش ۵۲ - اشارت به زلف بخش ۵۳ - اشارت به رخ و خط بخش ۵۴ - اشارت به خال بخش ۵۵ - سال از معنی حقیقی شراب و شاهد و خرابات و امثال آن بخش ۵۶ - جواب بخش ۵۷ - اشارت به خرابات بخش ۵۸ - سال از معنی بت و زنار و ترسایی بخش ۵۹ - جواب بخش ۶۰ - اشارت به زنار بخش ۶۱ - اشارت به ترسایی و دیر بخش ۶۲ - تمثیل در اطوار سیر و سلوک بخش ۶۳ - اشارت به بت بخش ۶۴ - خاتمه
کنز الحقایق
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم