به سوال های ادبی جواب بده، دانش خودت رو محک بزن، امتیاز کسب کن، نشان ها رو به دست بیار و با دیگران رقابت کن.

شروع می کنم
درباره آرایه های ادبی

آرایه‌های ادبی یا صناعات ادبی یا صنایع بدیع در ادبیات فارسی به کار بردن فنونی است که رعایت آن‌ها بر جلوه‌ها و جنبه‌های زیبایی و هنری سخن می‌افزاید. صنایع ادبی دو دسته تناسب‌هایی آوایی و معنایی است.

بدیع: بدیع علمی است که به بازشناسی آرایه های لفظی (یعنی زیبایی کلام که با لفظ انجام می شود) و معنوی (یعنی زینت و زیبایی کلام که از طریق معنی حاصل شود) می پردازد.

بیان: بیان شاخه ای از آرایه های ادبی است و به واسطه ای آن شناخته می شود که یک معنی را چگونه به طریق مختلف می توان ادا کرد.

مطالب این بخش، از منابع زیر گردآوری شده اند:

http://adabiyat-e-jam.blogfa.com/post/21
http://classadabiyat.blogfa.com/post/16

بازی و سرگرمی