چالش حفظ شعر

غزل ۷۰

0
حاشیه

ای که از سرو روان قد تو چالاکترست
دل به روی تو ز روی تو طربناکترست

دگر از حربه خونخوار اجل نندیشم
که نه از غمزه خونریز تو ناباکترست

چست بودست مرا کسوت معنی همه وقت
باز بر قامت زیبای تو چالاکترست

نظر پاک مرا دشمن اگر طعنه زند
دامن دوست بحمدالله از آن پاکترست

تا گل روی تو در باغ لطافت بشکفت
پردهٔ صبر من از دامن گل چاکترست

پای بر دیده سعدی نه اگر بخرامی
که به صد منزلت از خاک درت خاکترست
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: غزل ۶۹
گوهر بعدی: غزل ۷۱
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم