چالش حفظ شعر مجموعه شعر یا داستانت را ایجاد کن

شمارهٔ ۵۰

0
حاشیه

صوفیی علم لغت میکرد بحث
جز جدل هیچش نبود از علم بهر

در لغت گفتا چه باشد موت و سم
گفتمش تا چند گویی مرگ و زهر
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۴۹
گوهر بعدی: شمارهٔ ۵۱