به سوال های ادبی جواب بده، دانش خودت رو محک بزن، امتیاز کسب کن، نشان ها رو به دست بیار و با دیگران رقابت کن.

شروع می کنم

شمارهٔ ۳۱

0
حاشیه

«ژیان» هاف هافو شو هاف کن ببینم
برای هاف سینه صاف کن ببینم

پس از هاف هاف شد هاف با قرائت
اداء از مخرج ناف کن ببینم
ژیان هاف...

اگر خواهی که جنس خر نبینی
قرق از قاف تا قاف کن ببینم

طرفدار قجر شد ضد جمهور
جدل با این دو سر قاف کن ببینم
ژیان هاف...

تو تولۀ «خالصی زاده» است تازی
پراکنده اش به اطراف کن ببینم

برای خاطر منهم شد این کار
برو بر ضد انصاف کن ببینم
ژیان هاف...

بدر تنبان کرباس مدرس
به روی فا و نون کاف کن ببینم

«ملک الشعرای» بی شرف را
ز خون همرنگ اشراف کن ببینم
ژیان هاف...

جواهردزد ملت را تو روزی
به روز بوریاباف کن ببینم

علوفۀ ملت خر غرف خون، در
غیاب شاه علاف کن ببینم
ژیان هاف...

در ایران، انقلابی جز تو کس نیست
درین خونریزی، اسراف کن ببینم
ژیان هاف...
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۳۰
بازی و سرگرمی