به سوال های ادبی جواب بده، دانش خودت رو محک بزن، امتیاز کسب کن، نشان ها رو به دست بیار و با دیگران رقابت کن.

شروع می کنم

شمارهٔ ۲۴

0
حاشیه

از خراسان در اعصار
شد دو نار پدیدار
هر دو با روح سرشار

روح آن شاد، زنده این باد
روح آن شاد، زنده این باد

ما از امرش
تا که جانی

هست باقی
سرنتابیم
تا دمار از روزگار دشمنان دون، برآریم
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۳
بازی و سرگرمی