به سوال های ادبی جواب بده، دانش خودت رو محک بزن، امتیاز کسب کن، نشان ها رو به دست بیار و با دیگران رقابت کن.

شروع می کنم

شمارهٔ ۲۳

0
حاشیه

«امیرزاده» گوید:

اگر دگمات پنبه ای بود
یار، جان، پنبه ای بود

آشکراله خوب بچه ای بود
به ذات اله، به ذات اله

بازم دگمات پنبه ای نیست
یار، جان،پنبه ای نیست

برو دگماتو پنبه ای کن
آشکراله، آشکراله
«شکری» گوید:

امیر اگر یار ما بودی
یار وفادار ما بودی

پس «امسال خان» آنجا چه می کرد
با عبدالهه، با عبداله

شبی آنجا مهمانی بود
«اسماعیل قربانی» بود

تو صندوقخانه پنهانی بود
به اذن اله، به اذن اله

شبی که خانه خالی بود
فاسق هر سالی بود

آشکرالله پشت قالی بود
به عون اله، به عون اله

قسم خوردی آی بد نکنی
شکری را رد نکنی

الهی خصمت بکند
کلام اله، کلام اله
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۴
بازی و سرگرمی