شمارهٔ ۲۸۵

0
حاشیه

حسن اگر بدرقه شعله آواز شود
طایر حوصله شیدایی پرواز شود
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۲۸۴
گوهر بعدی: شمارهٔ ۲۸۶
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام