چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۴۳

0
حاشیه

به گریه جوهر بینش ز دیده ما ریخت
بهار عنبر ما در کنار دریا ریخت
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۴۲
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۴۴
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم