چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۴۲

0
حاشیه

از سرانجام عمارت خوشی از دلها رفت
وسعت از دست و دل خلق به منزلها رفت
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۴۱
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۴۳
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم