چالش حفظ شعر

شمارهٔ ۱۴۱

0
حاشیه

عشق را چشم به سامان تن آسانی نیست
راحتی نیست که در جامه عریانی نیست
حاشیه ای برای این گوهر بنویس من حامی گوهر هستم

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: شمارهٔ ۱۴۰
گوهر بعدی: شمارهٔ ۱۴۲
بازی و سرگرمی من حامی گوهر هستم