فنا

0
حاشیه

صوفی، به ره عشق، صفا باید کرد
عهدی که نموده‏ای، وفا باید کرد

تا خویشتنی، به وصل جانان نرسی
خود را به ره دوست، فنا باید کرد
حاشیه ای برای این گوهر بنویس

این گوهر را با صدای خود، برای دیگران به یادگار بگذارید.

برای ضبط گوهر با صدای خود، لطفا به حساب کاربری وارد شوید.


گوهر قبلی: طریق
گوهر بعدی: حذر
مجموعه مناجات های خمس عشر از امام سجاد علیه السلام